13.3.2023

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan Muhoksen kunnassa sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023. Vaaleja varten kunta on jaettu alla lueteltuihin äänestysalueisiin, joissa vaali toimitetaan kunkin äänestysalueen kohdalla mainitussa vaalipäivän äänestyspaikassa.

Vaalitoimitus alkaa 2.4.2023 klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

Äänestysalue, äänestyspaikka, käyntiosoite:
001 Pohjoinen, Hyrkin koulu, Koulutie 2
002 Eteläinen, Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, Muhostie 2

Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 9.3.2023 äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Kortista ilmenee mm. äänestysalue ja -paikka, äänioikeutetun kotikunta ja osoite sekä vaalien nimi ja vaalipäivä. Äänestyspaikka määräytyy äänestäjän 10.2.2023 olleen asuinpaikan mukaisesti.

Ilmoituskortti ei ole välttämätön äänestyksen yhteydessä, sillä äänestäjällä on velvollisuus esittää
selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla.

* * * * * * * * * * * * * * *

Ennakkoäänestys Muhoksen kunnassa

Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa alkaa 22. päivänä maaliskuuta 2023 ja päättyy 28. päivänä maaliskuuta 2023.

Ennakkoäänestyspaikkoina Muhoksella ovat:

1. Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus. Päivittäiset aukioloajat ovat:
22.-24.3.2023 klo 10–18
25.-26.3.2023 klo 11–15 ja
27.-28.3.2023 klo 10–20

2. monipalveluauto ja sen pysähdyspaikkoina ovat:
– Ylikiimingintien ja Kassisentien risteys, Ylikiimingintie 1400; 24.3.2023 klo 15.00–16.00
– Kyläkauppa Satumaa, Kylmälänkyläntie 3319; 24.3.2023 klo 18.00–20.00.

Äänestäjällä on velvollisuus esittää selvitys henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja).

* * * * * * * * * * * * * * *

Kotiäänestys Muhoksen kunnassa

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. 

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00.

Puhelimitse ilmoittautuminen kotiäänestykseen suoritetaan joko keskusvaalilautakunnan sihteerille Rauno Piipolle (puh. 044 497 0003) tai tietopalvelusihteeri Päivi Kivelälle (puh. 044 497 0007), joilta myös saa virka-aikana (klo 8.00–16.00) tarkempia tietoja kotiäänestyksestä.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Muhoksen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 39, 91501 MUHOS ja puhelin 044 497 0003.

Kotiäänestys suoritetaan aikavälillä 22.–28.3.2023. Kotiäänestys suoritetaan klo 9.00–20.00 etukäteen ilmoitettavana ajankohtana.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoitaja on:
a) tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen
b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja
c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

* * * * * * * * * * * * * * *
Muhoksella 6.3.2023
KESKUSVAALILAUTAKUNTA