15.3.2022

Kunnan harkinnanvaraiset avustukset haussa nyt!

Muhoksen kunta julistaa haettavaksi 30.4.2022 klo 14.00 mennessä seuraavat muhoslaisille yhdistyksille, seuroille ja muille yhteisöille sekä yksittäisille henkilöille ja tapahtumille tarkoitetut harkinnanvaraiset avustukset vuodelle 2022:

– vammaisjärjestöjen avustukset
– lastensuojelujärjestöjen avustukset
– eläkeläisjärjestöjen avustukset
– kylätoimikuntien avustukset
– avustukset nuorisotoimintaan
– avustukset kulttuuritoimintaan
– urheiluseurojen toiminta- ja kohdeavustukset
– kaikki muu toiminta, johon halutaan kunnan tukea vuoden 2022 aikana.

Avustushakemus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisellä hakemuksella Kunta-Akkunassa. Hakemuslomakkeita saa pyydettäessä kunnanviraston asiointipisteestä.  

Paperihakemukset lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen Muhoksen kunta, kirjaamo, PL 39, 91501 MUHOS tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@muhos.fi. 

Hakemukseen on liitettävä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 sekä talousarvio ja suunnitelma vuodelle 2022.

Puuttuvia asiakirjoja ei erikseen kunnan puolesta pyydetä avustusta hakeneelta. Mikäli vaaditut asiakirjat puuttuvat, ei avustusta voida hakeneelle myöntää. Avustus maksetaan sen jälkeen kun tilintarkastettu tilinpäätös on esitetty.

Vain määräaikaan (30.4.2022 klo 14.00) mennessä saapuneet hakemukset käsitellään.

Lisätiedot ja kysymykset

Liikunnan hakemukset: Juha Pesonen, vapaa-aikajohtaja, 044 4970 403, juha.pesonen@muhos.fi
Kulttuurin hakemukset: Outi Vitikka, kulttuurituottaja, 044 4970 482, outi.vitikka@muhos.fi
Muut hakemukset: Asiointipiste, 044 4970 005, asiointipalvelu@muhos.fi