4.11.2022

Kansalaiskysely: miten mielenterveydestä, päihteiden käytöstä ja riippuvuuksista viestitään mediassa

Miten mediassa käsitellään mielestäsi mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin liittyviä aiheita? Vastaa Kansanterveyden neuvottelukunnan kyselyyn!

Tietoa kerätään seuraavista:

  • kuinka paljon ihmiset lukevat näistä aiheista,
  • miksi jutut kiinnostavat, tai eivät kiinnosta,
  • mihin ihmiset kiinnittävät jutuissa huomiota,
  • mistä aiheista tai näkökulmista toimittajat voisivat lukijoiden mielestä kirjoittaa enemmän?

Linkki kyselyyn: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/806/

Tuloksia käytetään mielenterveyttä, päihteiden käyttöä sekä riippuvuuksia käsittelevien tahojen viestinnän kehittämisessä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja toimittajien yhteistyön tukena.

Kysely on osa Kansanterveyden neuvottelukunnan, erityisesti sen Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaoston, työtä.