3.6.2021

Kirkkosaaren sillan ympäristön taideteoksen toteuttaa Pia Hentunen

Muhoksen kunta haki ehdotuksia Kirkkosaaren uuden sillan ympäristöön tulevaksi taideteokseksi julkisen taidehaun kautta ajalla 5.-31.3.2021. Kirkkosaaren ympäristötaide luo omalta osaltaan Kirkkosaaren identeettiä ja tuo julkista taidetta niin kuntalaisten kuin matkailijoidenkin ulottuville. Kirkkosaaresta halutaan kehittää tämän päivän kuntalaisia palveleva alue, jossa sekä virkistyskäyttö että laadukas asuminen kohtaavat. Kevään 2021 aikana kaksi arkkitehtitoimistoa on ideoinut alueen tulevaa rakentamista. Yhtenä ajatuksena on ollut, että rakentaminen painottuisi puurakentamiseen, ja tälle ollaankin saatu avustusta ympäristöministeriöltä. Kuntalaisia on tarkoitus kuulla alueen kehittämisen suhteen jatkossakin. Alueen asemakaavoitustyö on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021.

Taidehaussa valintaperusteiksi oli annettu teemojen ilmentäminen idean kautta (teemat: Rokua Geopark -ympäristö, puu rakentamisen elementtinä, energia- / ilmastonäkökulma), taiteilijan / taiteilijoiden aiemmat referenssit sekä kustannusarvion toteutuskelpoisuus.  Jatkoon valittiin kaksi ehdotusta ja kaksi ehdotusta palkittiin jaetulla kolmannella sijalla.  Kahdesta jatkoon valitusta ehdotuksesta järjestettiin kuntalaiskysely, joka oli avoinna 29.4. – 5.5. Kuntalaiset äänestivät voittajaksi vaihtoehdon nro 2, joka sai 69,5 % äänistä. Valintaraati otti valinnassaan huomioon äänestystuloksen valintaperusteiden lisäksi.

Taidehaun voittajaehdotukseksi valittiin yleisöäänestyksen voittaja, tyrnäväläinen taiteilija Pia Hentunen ehdotuksellaan siltaan integroituvista hyönteis- ja jäkälälajeista. Voittajaehdotuksen vahvuutena nähtiin taideteoksen tuominen osaksi sillan rakenteita, herkän ja voimakkaan materiaalin yhdistäminen, teoksen levittäytyminen laajalle alueelle, teknisen toteuttamisen mahdollisuudet, paikallisen käsityötaidon hyödyntäminen sekä teoksen valaisun mahdollisuudet sillan valaisun yhteydessä. Pia Hentunen osallistuu jo tämän vuoden aikana ensi vuonna toteutettavan sillan suunnittelutyöryhmään.

Lisätiedot:

Taidehaku:
Outi Vitikka
kulttuurituottaja
Muhoksen kunta
044 4970 482

Kirkkosaaren kehittäminen:
Timo Leikas
arkkitehti
Muhoksen kunta
044 4970 312