7.2.2023

Kompostointi ja biojätteen erilliskeräys

Lakeuden Ekon tiedote kunnille 12.1.2023

Biojätteen erilliskeräysvelvoite Lakeuden EKOn kunnissa

Valtakunnallisesti keittiöbiojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuusta alkaen jokaiselle asuinkiinteistölle yli 10 000 asukkaan taajamissa. Lakeuden EKOn aluetta tämä ei koske, sillä alueella ei ole yli 10 000 asukkaan taajamaa. Sen sijaan Lakeuden EKOn jätehuoltomääräykset velvoittavat keittiöbiojätteen erilliskeräykseen vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä. Keittiöbiojätteen erilliskeräys kannattaa joka tapauksessa! Se parantaa merkittävästi polttokelpoisen jätteen laatua ja hyödynnettävyyttä. Erilliskeräyksen myötä myös haisevat kotiroskikset ovat historiaa.

Kaksi vaihtoehtoa biojätteen erilliskeräykseen

Biojätteen voi kompostoida kompostorissa tai kerätä erilliseen jäteastiaan. Erilliseen jäteastiaan kerätyn biojätteen tyhjennyksestä sovitaan jätekuljetusyrityksen kanssa. Kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus Lakeuden EKOlle (www.asioin.fi). Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta ja ilmoitus tulee tehdä vaikka kompostoinnin olisi aloittanut jo aiemmin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaiken kokoisia kiinteistöjä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Ilmoita kompostoinnista 31.3.2023 mennessä.

Kompostorin vaatimukset

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, hyvin ilmastoidussa, kestävässä ja suljetussa kompostorissa. Näin esimerkiksi rotat ja oravat eivät pääse kompostoriin. Kompostijätteestä syntyvä neste ei saa päästä suoraan maahan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kompostorin pohjassa on reikiä tai esimerkiksi verkko, tulee kompostorin alle lisätä tiivis alusta tai haihdutuspohja. Kesäaikaiseen kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori.
Biojätteen käsittelyyn voidaan käyttää myös bokashia eli biojätteen hapattamista. Hapattamista varten tarvitaan siihen suunniteltu välineistö.

Biojätekimpat ja kompostikimpat

Biojätettä syntyy kotitalouksissa usein melko vähän biojäteastian kokoon ja tyhjennysväliin nähden. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat hankkia yhteisen jäteastian, joka sijoitetaan jollekin kimppaan kuuluvalle pihalle. Astian tyhjennyksestä sovitaan jätekuljetusyrityksen kanssa ja kustannukset jaetaan. Biojätekimpasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta Lakeuden EKOlle.

Lämpökompostorinkin voi hankkia naapurin kanssa yhdessä. Tässä tapauksessa tehdään kompostointi-ilmoitus, johon merkitän yhteiskompostointiin kuuluvat kiinteistöt.

Biojäte vaikuttaa tyhjennysväliin

Kun polttokelpoinen jäte sisältää biojätettä, jäteastian tyhjennysväli on enintään kaksi viikkoa kesäaikaan (touko-elokuussa) ja neljä viikkoa talviaikaan (syys-lokakuussa). Biojäteastian tyhjennysvälit ovat samat.

Kun polttokelpoinen jäte ei sisällä biojätettä, jäteastian tyhjennysvälin voi sopia enintään 12 viikkoon jätekuljetusyrityksen kanssa. Tällöin kiinteistöllä joko kompostoidaan biojäte (kompostointi-ilmoitus hyväksytty) tai kiinteistö on sopinut biojätteen keräyksestä jätekuljetusyrityksen kanssa.

Polttokelpoisen jätteen tyhjennysväliin voi hakea pidennystä Lakeuden EKOlta (www.asioin.fi) jopa 26 viikkoon saakka, mikäli kiinteistöllä lajitellaan kaikki jätteet eli biojäte, kartonki/pahvi, paperi, pakkausmuovi ja -metalli.

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen
050 3240 963
lakeudeneko@liminka.fi