10.6.2021

Kysely mahdollisesta metsäpeura-aidasta

Suomenselän alueen metsäpeurat ovat viime vuosina levittäytyneet Oulujärven länsipuolelta kohti pohjoista. Alkuperäiseen lajistoomme kuuluvan metsäpeuran perimää suojellaan estämällä sen risteytyminen poron kanssa. Peura-aita voisi ehkäistä risteytymistä Pohjois-Pohjanmaalla. Metsähallitus arvioi mahdollisen aidan sosiaalisia vaikutuksia esiselvityksessä. Paikalliset voivat nyt osallistua esiselvitykseen ja kertoa mielipiteensä verkkokyselyssä.

Metsäpeura on vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa tavattava peuran villi alalaji. Yli puolet maailman noin 5000 metsäpeurasta elää Suomenselän ja Kainuun alueella. Alkuperäiseen lajistoomme kuuluvan metsäpeuran perimää suojellaan estämällä sen risteytyminen poron kanssa. Kainuussa metsäpeuroja ja poroja erottaa poronhoitoalueen rajalla kulkeva peura-aita, ja sellainen voisi pitää alalajit erillään myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Metsähallitus tekee esiselvitystä mahdollisesta aidasta poronhoitoalueen etelärajan tuntumassa, Puolangan, Utajärven, Vaalan, Muhoksen ja Oulun kunnissa. Päätöksen aidan rakentamisesta tekee maa- ja metsätalousministeriö. Esiselvityksessä huomioidaan aidan ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalisten vaikutusten arviointi on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa haastateltiin keväällä 26 esiselvitysalueella toimivaa eri tahojen edustajaa. Haastattelut jatkuvat kesällä keskittyen kokemuksiin Kainuun peura-aidasta.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin toinen osa on verkkokysely, joka on auki 15.7.2021 saakka. Kyselyllä kartoitetaan mahdollisen aidan vaikutuksia paikallisille sekä sitä, missä aidasta olisi eniten haittaa tai hyötyä. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta esiselvitysalueella liikkuvilta henkilöiltä. Kyselyyn pääsee vastaamaan täällä: www.suomenpeura.fi/kysely

Kyselyvastauksia käytetään sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kolmannessa osassa järjestettävien työpajojen suunnittelussa ja esiselvityksen loppuraportissa, joka julkaistaan alkutalvesta 2022. Esiselvityksen etenemisestä kerrotaan osoitteessa www.suomenpeura.fi/esiselvitys