10.7.2024

Kysely puistometsien hoidosta, harvennuksista ja luontoarvoista

Muhoksen kunnan tekninen toimi käynnistää tärkeän kyselyn, jonka tavoitteena on kerätä kuntalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia liittyen paikallisten puistometsien hoitoon ja harvennukseen. Tämän kyselyn tulokset auttavat meitä ymmärtämään paremmin, miten voimme yhdistää tehokkaan puistometsänhoidon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen.

Kyselyn vastausaika on 10.7.2024 – 26.7.2024. Kyselyyn voivat osallistua kaikki kuntalaiset, ja toivomme mahdollisimman laajaa osallistumista eri ikäryhmistä ja asuinalueilta.

Puistometsät ovat keskeinen osa kunnan viherympäristöä, tarjoten virkistysmahdollisuuksia, maisemallista kauneutta ja elinympäristöjä monille lajeille. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, miten kuntalaiset arvostavat näitä alueita ja minkälaisia toimenpiteitä he pitävät tärkeinä puistometsien hoidon ja harvennuksen suhteen. Erityisesti haluamme painottaa kuntalaisten viihtyvyyden parantamista ja luontoarvojen huomioimista.

Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä päätöksenteossa. Teidän näkemyksenne auttavat meitä suunnittelemaan puistometsien hoitoa siten, että se vastaa paremmin yhteisön tarpeisiin ja toiveisiin. Erilaisten mielipiteiden esille tuominen varmistaa, että voimme tehdä monipuolisesti harkittuja ja kestäviä ratkaisuja.

Kyselyyn voi vastata verkossa helposti klikkaamalla tästä, tai avustetusti Muhoksen kunnantalon asiointipisteellä. Asiointipisteellä henkilökuntamme auttaa mielellään kyselyn täyttämisessä.

  Kyselyssä käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Puistometsien säilyttäminen luonnontilaisina ja niiden monimuotoisuuden turvaaminen.
  • Elinympäristöjen säilyttäminen linnuille ja muille eläimille.
  • Vanhojen puiden merkitys ja niiden suojelu.
  • Harvennettu ja ilmava virkistysmetsä sekä sen vaikutukset.
  • Harvennuksen vaikutus alueen turvallisuuteen ja käytettävyyteen.
  • Kuntalaisten mielipiteet harvennuksen toteutustavoista.

  Kutsumme teidät kaikki osallistumaan tähän tärkeään kyselyyn ja jakamaan näkemyksenne puistometsien harvennuksesta ja hoidosta. Osallistumalla vaikutatte siihen, miten kunnan viherympäristöjä kehitetään tulevaisuudessa. Yhdessä voimme luoda viihtyisämmän ja kestävämmän asuinympäristön kaikille.

  Kiitämme etukäteen osallistumisestanne ja arvokkaista mielipiteistänne!

  Lisätietoja:
  Ulla-Maija Karjalainen
  Maankäyttöinsinööri
  ulla-maija.karjalainen@muhos.fi
  044 4970 301