13.2.2023

Muhoksella kartoitetaan maatalousyritysten tarpeita

Muhoksella käynnistyy toinen kierros yrityshaastatteluista, joissa kartoitetaan yritysten tarpeita. Ensimmäinen haastattelukierros tehtiin kevään 2022 aikana ja nyt aloitettavat yrityshaastattelut tehdään kunnan alueella toimiville maatalousyrityksille. Tavoitteena on tavoittaa 50 alueen maatalousyritystä. Kysely tehdään yhteistyössä Muhoksen kunnan, Nuorten Ystävien Mutteri-hankkeen, Muhoksen työllisyyspalveluiden sekä alueen oppilaitosten kanssa.

Kyseessä on Yritysharava-toimintamalliin perustuvasta yritysten tarpeiden kartoittamisesta ja haastattelut tekee Suomen Aluetieto Oy. Tarvekartoitus tapahtuu puhelimitse ja haastattelut aloitetaan viikolla 7. Yhteydenoton aikana kartoitetaan maatalousyritysten työvoima-, koulutus- ja muita kehittämistarpeita. Yksi haastattelu kestää noin 10-15 minuuttia. Maatalousyrittäjä voi halutessaan varata itselleen sopivan haastatteluajan numerosta 044 308 5444.

Kyselyssä esiin tulleiden tarpeiden pohjalta yrityksiin ollaan yhteydessä maaseutuasiamiehen, kunnan elinkeinopäällikön, työllisyyspalveluiden tai oppilaitosten toimesta.

Lisätiedot

Asseri Pitkälä
Elinkeinopäällikkö
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi