18.8.2023

Muhoksen kunta etsii kuvataiteilijaa kunnanjohtajan muotokuvan toteutukseen

Muhoksen kunta etsii ammattikuvataiteilijaa toteuttamaan maakuntajohtajan tehtäviin siirtyvästä kunnanjohtaja Jussi Rämetistä muotokuvan. Muotokuva toteutetaan Oulussa Jussi Rämetin kanssa aikataulusta sopien. Muotokuva tulee esille Muhoksen kunnantalolle, josta löytyvät myös kolme aiempaa kunnanjohtajan muotokuvaa.

Toivomme muotokuvalta seuraavia asioita:

 • Muotokuva on kunnanjohtajaa realistisesti esittävä maalaus
 • Muotokuva voi muuten ilmaisultaan olla vapaa
 • Luonnos muotokuvasta on esitettävä kunnanhallituksen puheenjohtajalle Aimo Maneliukselle
 • Valmiin muotokuvan on vastattava hyväksyttyä luonnosta pääpiirteittäin

Muotokuvatyölle on määrätty budjetti, joka on 5 000 euroa. Budjetti sisältää kaikki kulut. Kehystyksen ei tarvitse sisältyä budjettiin.

Pyydämme tämän ilmoituksen kautta kuvataiteilijoilta portfoliota, joka sisältää:

 • 3-5 työnäytettä viimeisen viiden vuoden ajalta PDF-muodossa
 • Ansioluettelo
 • Yhteystiedot

Valinta taiteilijasta tehdään portfolion perusteella. Työnäytteissä arvostamme näytteitä realistisesta maalaustyylistä, muotokuvamaalauksesta sekä taiteilijan omaleimaisesta ilmaisusta.

Taiteilijan valintaperusteina ovat:

 • Ammattitaito
 • Kokemus muotokuvamaalauksesta
 • Omaleimainen ilmaisu

Portfoliohaun yhteydessä ei vielä oteta vastaan teosluonnoksia eikä teosideoita. Puutteelliset tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.

Kysymyksiä voi esittää 30.8.2023 saakka Outi Vitikalle 

044 4970 010 / outi.vitikka@muhos.fi

Kysymykset vastauksineen julkaistaan 1.9. muhos.fi/jussinmuotokuva -sivulla.

Hakemukset tulee jättää 7.9.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@muhos.fi.

Aikataulu:

18.8.2023 Haku avautuu

31.8.2023 Kysymysten jättöaika päättyy

1.9.2023 Kysymykset vastauksineen julkaistaan sivulla muhos.fi/jussinmuotokuva

7.9.2023 Haku päättyy klo 15

Vko 37 Valintatyöryhmä kokoontuu käsittelemään saapuneet hakemukset

Vko 38 Valinnan tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille sekä muhos.fi/jussinmuotokuva

-sivulla

Vko 38 Valitun taiteilijan kanssa tehdään luonnos- ja tilaussopimus

Valintatyöryhmän jäsenet:

 • Anja Kurikka, kuvataiteilija, taiteilija-asiantuntija
 • Elina Vieru, intendentti, Oulun taidemuseo
 • Aimo Manelius, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Muhoksen kunta
 • Rauno Piippo, hallintopäällikkö, Muhoksen kunta
 • Anna Happo, viestintäpäällikkö, Muhoksen kunta
 • Outi Vitikka, vs. kulttuurijohtaja, Muhoksen kunta

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille. Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun taiteilija antaa suostumuksen siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran laatimaa portfoliohaun ohjeistusta.

Lisätiedot:
Outi Vitikka
vs. kulttuurijohtaja & Oulujoki-Opiston vs. rehtori
044 4970 010
outi.vitikka@muhos.fi