12.2.2021

Muhoslaisten 2004-2005 syntyneiden nuorten kesätyöhaku 23.4.2021 saakka!

Muhoksen kunnan nuorten kesätyöllistäminen v. 2021!

Muhoslaisten nuorten kesätyövaihtoehtoina ovat

 1. kunnan kesätyöjakso (2 vk)
 2. kesätyöseteli yritykseen/yhdistykseen työllistymiseksi tai
 3. kesäyritystuki 4H-kesäyrittäjälle.

Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Yksi kesätyövaihtoehto tarjotaan vain yhden kerran/ muhoslainen nuori.

 • Kunnan kesätyöjakso tarjotaan ensisijaisesti muhoslaisille v. 2004 syntyneille ja mikäli  paikkoja jää, voidaan tarjota myös v. 2005 syntyneille nuorille.
 • Kesätyösetelilomakkeet jaetaan kaikille vuonna 2004 – 2005 syntyneille muhoslaisille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoa käyttäneet!
 • Yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset saavat kesätyösetelilomakkeet ym. ohjeineen opinto-ohjaajalta ja muut voivat hakea lomakkeet kirjastosta tai ohjaamosta, Valtatie 9, sekä kunnan asiointipisteestä kunnanvirastosta aukioloaikoina tai tulostaa alta linkeistä!

Kunnan kesätyöpaikat

Muhoksen kunta palkkaa 3.5. – 3.9.2021 välisenä aikana hallintokuntiinsa noin 70 (*työpaikkojen määrään vaikuttaa koronaepidemian tilanne) ensisijaisesti vuonna 2004 syntynyttä nuorta kahdeksi viikoksi. Nuoren palkka on työehtosopimuksen mukainen ja on noin 360 €/ 10 pv/ 60 h. Mikäli hakemuksia tulee runsaasti työpaikat arvotaan. Hallinto- ja talousjohtaja vahvistaa kesätyöntekijöiden määrän ottaen huomioon määrärahan riittävyyden.

Kunnan kesätyöpaikkojen haku sähköisesti täältä: 
Hakemukseen tästä!

Kesätyösetelin tuki

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten v. 2004-2005 syntyneiden nuorten työllistämisessä. Kesätyösetelin tukea maksetaan 3.5. – 3.9.2021 välisenä aikana työllistetyn nuoren palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.

 • Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, yhdistys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.
 • Nuorelle maksettava palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen ja vähintään noin 360 € / 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen.
 • Kesätyösetelin tuki yritykselle/yhdistykselle on 230 €/ 60h/ nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen.
 • Tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan viimeistään
  perjantaina 29.10.2021.

*Liitteenä hakemuksessa ovat myös nuoren tietojen luovutusssuostumus, jonka luovutat allekirjoitettuna työnantajalle sekä nuoren henkilökohtainen nimetty kesätyöseteli/ maksuosoitus, joka myös jätetään  työnantajalle myöhempää avustuksen hakemista varten, joten tarvitset kaikki liitteet!

Kesätyösetelin myöntämisen periaatteet ja käyttöohje
Kesätyösetelihakemus 2021
Suostumuslomake työnantajalle
Kesätyöseteli/ maksuosoitus 2021 työnantajalle

Kesäyritystuki 4H-yrityksen perustamiseen

Muhoksen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä!

Kesäyritystuen saanut nuori työllistää itsensä perustamalla kesäajalle oman 4H-yrityksen.

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille huhtikuussa.
Kurssi antaa valmiudet yrittäjyyteen ja kurssin aikana laaditaan myös liiketoimintasuunnitelma.

Yrittäjäkurssin suorittaneen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen kesäyritys- tukihakemuksen liitteenä toimittaneelle nuorelle Muhoksen kunta maksaa alkurahoitukseksi 150 €.

Yritysraporttinsa syyskuun 2021 loppuun mennessä kuntaan toimittaneelle kesäyrittäjälle Muhoksen kunta maksaa toiset 150 €, mikäli myynti on ollut väh. 100 € ja työaika väh. 60 h/ kesäyrittäjä.

4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen voi tutustua 4H-yhdistyksen nettisivulla: Oma 4H-yritys.
Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta saa Muhoksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Mertalalta, puh. 044 3307 955 tai muhos@4h.fi. ja kesäyritystuesta kunnan työnsuunnittelijalta, puh. 044 4970 160 tai arja.kolu-korhonen@muhos.fi.

Kesäyritystukihakemus ohjeineen!

Hakemukset tulee toimittaa kuntaan perjantaihin 23.4.2021 mennessä, joko asiointipisteeseen kunnanvirastolla tai postitse osoitteella: Muhoksen kunta/ Kesätyöhakemus, PL 39, 91501 MUHOS.

Tiedustelut

Työnsuunnittelija Arja Kolu-Korhonen, 044 4970 160 tai sähköpostitse: arja.kolu-korhonen@muhos.fi tai Muhoksen asiointipiste, puh. 044 4970 005 tai sähköpostitse: asiointipiste@muhos.fi. 

Työnantajat voivat ilmoittaa avoimet kesätyösetelityöpaikat ohjaamoon tai työnsuunnittelijalle, niin kesätyösetelityöpaikat julkaistaan myös kunnan nettisivuilla ja facebookissa! Ilmoita työpaikoista myös Te-toimistoon!