28.4.2021

Oulujoen virkistyskäytön edistämiselle rahoitusta

Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen (OUMO) toteutumisesta vastaava ohjausryhmä on päättänyt vuonna 2021 rahoitettavista kehityshankkeista. Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen sai yhdeksän erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta.

Vapaaehtoisten OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella.

Muun muassa seuraavat hankkeet saivat rahoitusta:

  • Muhosjoen kunnostus, vaihe 1, hankesuunnitelma
  • Toteutettavuusselvitys kutualueen rakentamiseksi Montan kalanviljelylaitoksen alapuolelle
  • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2021
  • Lohenpoikasten istutushanke 2020-2021, vuoden 2021 työt

Lue rahoitusta saaneista OUMO-hankkeista tarkemmin Fortumin tiedotteesta.