17.4.2023

Tietoa varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen ilmoittamisaikataulusta

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksen toimintakauden 2023–2024 varhaiskasvatuspaikoista lähetetään tieto asiakkaille viikolla 22. Opetus- ja kasvatuslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle yhden varhaiskasvatuksen lisäryhmän perustamisesta Koivulehdon päiväkotiin. Kunnanhallitus on hyväksynyt esityksen. Kunnanvaltuusto tekee asiasta päätöksen maanantaina 29.5.2023. Kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen varhaiskasvatuspalvelut voi alkaa tekemään päätökset lasten varhaiskasvatuspaikoista.

Päätökset esiopetuspaikoista toimintakaudelle 2023–2024 lähetetään asiakkaille viikolla 17.

Lisätiedot

Koivulehdon päiväkodin johtaja Tuula Timonen, 044 4970 120 / tuula.timonen@muhos.fi
Päivärinteen päiväkodin johtaja Anne-Maria Tikkanen, 044 4970 119 / anne-maria.tikkanen@muhos.fi
Perhepäivähoidon ohjaaja Kirsti Hyvärinen, 044 4970 116 / kirsti.hyvarinen@muhos.fi