3.8.2023

Tulotietojen ilmoittaminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi

Tulotiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi tarkistetaan vuosittain kaikilta perheiltä uuden kauden alkaessa.

1.8.2023 alkavalle kaudelle pyydetään toimittamaan tulotiedot 13.8.2023 mennessä. Perhe voi antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai lähettää tuloselvityksen liitteineen web-asioinnin kautta. (Tuloselvitys on aina tehtävä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin hoito alkaa). Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaan. Toimita tuloselvitys molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy tulorajojen, perhekoon ja palvelun laajuuden mukaisesti.

Huomioon otettavat tulot, tulorajat, maksut sekä ohjeet tuloselvityksen toimitustavoista löytyvät sivulta
muhos.fi/varhaiskasvatuksen-maksut/.

Lisätiedot 7.8.2023 alkaen

Pirkko Manelius
Toimistosihteeri
044 4970 117
pirkko.manelius@muhos.fi