20.12.2022

Valtuusto hyväksyi Muhoksen kunnan talousarvion 2023

Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 19.12.2022 Muhoksen kunnan talousarvion vuodelle 2023.

Vuoden 2023 talousarvio on 1,4 M€ ylijäämäinen ja vuosikate 5,4 M€. Vuosikate on poistoja suurempi. Vuoden 2023 bruttoinvestoinnit ovat 5,3 M€, ja suurimpina investointeina ovat Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt sekä Kirkonkylän Yrityskylän kunnallistekniikan laajennus. Investoinneissa painottuu yritysten sijoittumista ja asumista tukeva maankäyttö ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Muhoksen kunnan nettoinvestoinnit vuosille 2023-2024 ovat 14,8 M€. Suunnittelukaudella kunnan lainakanta kasvaa noin 6 M€:lla.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy epävarmuuksia, koska kuntien tehtävät ja velvoitteet muuttuvat merkittävästi vuosina 2023; sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle ja Muhoksen kunta aloittaa koko Pohjois-Suomen lomituksen vastuukuntana. Lomituksen laajentuminen koko Pohjois-Suomea kattavaksi nostaa kunnan toimintatuottoja yhteensä 25 M€:oon, ja kulut ovat vastaavasti 51,6 M€. Lomituksen henkilöstömäärä kasvaa Muhoksen kunnassa 278 henkilöön.

Vuonna 2023 verotulot vähenevät hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden johdosta noin 40 % edellisvuoteen verrattuna, ollen noin 20,4 M€. Valtionosuudet vastaavasti vähenevät noin 57 %, ollen noin 12,3 M€. Vuonna 2023 valtionosuuuksissa näkyy edellisiltä vuosilta kertyneitä niin sanottuja verohäntiä, mikä vaikuttaa kunnan tulokseen.

Lisätietoja

Jussi Rämet
Kunnanjohtaja
Muhoksen kunta
044 4970 001
jussi.ramet@muhos.fi

Riitta Vähäkuopus
Talouspäällikkö
Muhoksen kunta / Monetra Oulu Oy
044 4970 015
riitta.vahakuopus@muhos.fi