Vireillä olevat kaavat ja hankkeet

Yleiskaavat

Muhoksella ei ole tällä hetkellä vireillä olevia yleiskaavahankkeita.

Asemakaavat

Nokiankankaan asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Nokiankankaan teollisuusaluetta ja samalla tarkastella mahdollisuutta selkiyttää alueen liikennejärjestelyjä. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan vireilletulosta 12.2.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville syystalvella 2020.

Huikolan ranta-asemakaava

Yksityinen maanomistaja laatii Huikolassa Muhosjoen rannalla omistamalleen maalle ranta-asemakaavan. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2019.

Muut maankäytön suunnittelun hankkeet

Kirkkosaaren kehittämishanke

Kirkkosaaren alueella on käynnistetty kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on löytää uusia ideoita Kirkkosaaren kehittämiselle sekä ohjata tulevaa asemakaavan muutosta. Helmikuussa 2020 on järjestetty kuntalaisilta aiheella “tulevaisuuden Kirkkosaari” ja maaliskuussa 2020 kerättiin verkkokyselyllä kuntalaisten näkemyksiä Kirkkosaaren kehittämisen tueksi.

Korivaaran yrityspuiston kehittäminen

Kunta tutkii mahdollisuuksia Korivaaran teollisuusalueen kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Alueella on tehty maaperä- ja rakennettavuusselvitys kesällä 2020.

Arkkitehti
Timo Leikas
044 4970 312
timo.leikas@muhos.fi

Kaavoituspäällikkö
Tiia Possakka
050 5917 240
tiia.possakka@utajarvi.fi