Psykologit ja kuraattorit

Kuraattoripalvelut

Koulukuraattori toimii kouluilla ennaltaehkäisevänä ja varhaisena tukena oppilaille, perheille ja kouluyhteisölle. Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi

 • koulunkäyntivaikeuksiin
 • koulukiusaamiseen
 • kaverisuhteisiin
 • käyttäytymiseen
 • itsetuntoon
 • mielialaan
 • kasvatustilanteisiin
 • perhetilanteeseen
 • erilaisiin kriisitilanteisiin

Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa oppilas, huoltajat, koulun työntekijät tai muut lapsen tai perheen kanssa työskentelevät tahot. Jos koulun työntekijällä herää huoli oppilaasta, on hänen otettava yhteyttä kuraattoriin. Koulukuraattorin työ on luottamuksellista. Koulukuraattori pitää asiakasrekisteriä.

Koulukuraattorien vastuualueet

 • Tanja Westman: yläkoulu, lukio, Hyrkin ja Kirkonkylän alakoulut, Oulujoen koulu, Päivärinteen ja Koivulehdon päiväkotien eskarit
 • Heidi Patokoski: Huovilan, Korivaaran ja Laitasaaren alakoulut, OSAO Muhos, Ammattiopisto Luovi Muhos, päiväkotien Touhula Vauhtivekara ja Satelliitti eskarit

Koulukuraattori
Tanja Westman
044 4970 436
tanja.westman@muhos.fi

Koulukuraattori
Heidi Patokoski
044 4970 486
heidi.patokoski@muhos.fi

Yhteydenotot myös Wilman kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Psykologipalvelut

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisista psykologipalveluista vastaavat terveyskeskuspsykologit, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Psykologien vastuualueet

 • Julia Heikkilä: Kirkonkylän alakoulu, Nuorten Ystävien koulu
 • Sanna Pakanen: Korivaaran alakoulu, yläkoulu, lukio, Oulujoen koulu, OSAO Muhos
 • Sofia Pihlaja: Huovilan, Hyrkin ja Laitasaaren alakoulut, Ammattiopisto Luovi Muhos

Esikouluikäisten psykologipalvelut toteuttaa se psykologi, jonka vastuukouluun esikoululainen on siirtymässä ensimmäiselle luokalle.

Katso tästä video opiskeluhuollosta

Psykologi
Julia Heikkilä
044 4970 210
julia.heikkila@muhos.fi

Psykologi
Sanna Pakanen
044 4970 280
sanna.pakanen@muhos.fi

Psykologi
Sofia Pihlaja
044 4970 174
sofia.pihlaja@muhos.fi

Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta.