Kunnallinen varhaiskasvatus

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatus on lapsen kokema ilo arjessa. Kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan sekä itsestään että ympäristöstään. Onnistumisen elämykset ja yhteiset kokemukset toisten kanssa ovat merkityksellisiä lapsen elämässä. Lapsen ilo ja innostuneisuus luovat pohjaa tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. Keskeistä on lapsen kunnioittaminen omana itsenään: lapsi kokee saavansa arvostusta ja ymmärrystä sekä uskaltaa olla oma itsensä ja yrittää.

Muhoksella on kaksi kunnan ylläpitämää päiväkotia, Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodit, joista Koivulehdon päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa. Muhoksella tarjotaan myös kattavasti perhepäivähoitoa.

Lapset puheeksi -menetelmä

Muhoksen varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä, jonka tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, toimivaa ja turvallista arkea. Menetelmässä tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun kolme- ja viisivuotiaiden lasten huoltajille. Menetelmän keskustelut perustuvat lapsen kehitysympäristöjen väliseen yhteistyöhön, joissa on tarkoitus lapsen näkeminen ja kuuleminen hänen kehitysympäristöissä. Tavoitteena on löytää ne asiat, jotka tukevat lapsen tavallista arkea.

Lapset puheeksi -esite

Lapset puheeksi -toimintakokonaisuus (mp4)

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi

Koivulehdon päiväkoti
Päiväkodin johtaja
Tuula Timonen
044 4970 120
tuula.timonen@muhos.fi

Päivärinteen päiväkoti
Päiväkodin johtaja
Anne-Maria Tikkanen
044 4970 119
anne-maria.tikkanen@muhos.fi

Perhepäivähoidon ohjaaja
Kirsti Hyvärinen
044 4970 116
kirsti.hyvarinen@muhos.fi