13-17-vuotiaat

Nuoruus ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-18. Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen. Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joihin sopeudutaan nuoruusvaiheen etenemisen myötä. Nuoruusikään kuuluu vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely. Nuoren psyykkinen irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta. 

Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilöllisesti vaihdellen nuoresta toiseen. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin. Murrosikä voi joskus olla niin raju, että nuori tarvitsee perheen ulkopuolista apua. Itsenäistymisen tarpeestaan huolimatta, nuori tarvitsee vielä runsaasti aikuisen ohjausta ja tukea. Vanhempi voi kasvatustyössään kohdata myös itse lisätuen tarvetta. 

Sivupalkista löydät tietoa erilaista arjen ja tuen palveluista nuorille sekä nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki -sivulta löydät tietoa erilaisista palveluista.