7-12-vuotiaat

Ala-asteikäinen elää keskilapsuutta. Lapsi oppii paljon uusia taitoja, kerryttää tietoa ja alkaa harjoitella yhä enemmän myös itsenäisesti toimimista. Tässä iässä monet taidot automatisoituvat ja nopeutuvat. Näiden myötä mahdollistuu yhä monimutkaisempien asioiden oppiminen. Kouluun menon myötä lapsen elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät. Mikäli lapsen suoriutuminen koulussa aiheuttaa huolta kannattaa olla yhteydessä opettajaan. 

Lapsen kyky säädellä tunteitaan ja tarkkaivaisuuttaan kehittyy huomattavasti. Tässä on kuitenkin suuriakin yksilöllisiä eroja ja lapsi voi tarvita aikuisen apua erityisesti ponnistelua ja suunnittelua vaativissa tilanteissa. Vanhempien haastava tehtävä on asettaa rajat sekä antaa lapselle ikä- ja kehitystason mukaisesti vapautta ja vastuuta.

Koululaiseksi kasvaminen

Vuosiluokat 1-2

Oppijana kehittyminen

Vuosiluokat 3-6

Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokat 7-9