Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Hyvää vanhemmuutta on monenlaista eikä vanhemmuuteen ole olemassa yhtä oikeaa mallia. Vanhemmuus on turvan ja rakkauden tarjoamista sekä lapsen perustarpeista, kuten esimerkiksi ravinto, lepo, liikunta ja sosiaaliset suhteet, huolehtimista.  Vanhemmuuteen liittyy myös paljon vastuita ja velvollisuuksia. Vanhemmuus on aikuisen ja lapsen välinen ihmissuhde, joka rakentuu ja muuttuu lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Vanhemmaksi kasvamiseen kuuluu, että välillä tarvitsee myös apua ja neuvoja muilta ihmisiltä. parhaan neuvon antaja voi olla oma vanhempi, hyvä ystävä, toinen vanhempi tai kasvatustyön ammattilainen.

Lapsiperheissä vanhempien parisuhde luo perustan vanhemmuudelle ja lasten tasapainoiselle kehitykselle. Omasta ja parisuhteen hyvinvoinnista kannattaa pitää hyvää huolta. Jokaisella meistä on lapsuudenkodista omaksutut erilaiset parisuhdetaidot ja -mallit, jotka vaikuttavat tapaamme toimia parisuhteessa. Omaksutut taidot eivät aina ole riittäviä tai toimivia, mutta niitä voi myös oppia kehittämään ja vahvistamaan.