Apua ja tukea arkeen

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohteelle. Huomioithan, että näitä sivuja ei enää päivitetä. Saat palvelut edelleen samoista numeroista ja samoista paikoista, kuin tähänkin asti. Lisätietoa hyvinvointialueen palveluista osoitteessa www.pohde.fi.

Ateriapalvelut

Asiakkaalla on mahdollisuus ruokailuun Päiväkeskuksessa arkipäivisin ja terveyskeskuksen ruokalassa joka päivä. Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna on mahdollista silloin, kun liikkuminen kodin ulkopuolella ei onnistu. Lisätietoja ateriapalvelusta saa oman alueen kotihoidon hoitajilta, Päiväkeskuksesta ja vanhustyön johtajalta.

Aterioiden hinnat

Lounas Päiväkeskuksessa ja terveyskeskuksen ruokalassa5,00 €
Ateria kotiin kuljetettuna8,00 €

Liikkumista tukevat palvelut

SHL-kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea asiointimatkoihin, kun kysymyksessä ei ole vammaispalvelulain mukainen henkilö. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon käynteihin. Kuljetuspalvelu on vanhuksille tarkoitettu palvelu asiointimatkoja varten, silloin kun perheessä ei ole käytössä omaa autoa eikä yleisiä kulkuneuvoja voi käyttää.

Kuljetuspalveluiden myöntäminen arvioidaan yksilöllisesti ja laaja-alaisesti hakijan kokonaistilanne ja sosioekonominen asema huomioiden. Kuljetuspalvelua koskeva hakemus ja tuloselvitys toimitetaan kunnan vanhuspalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat ovat Muhoksen kunnan alueella tapahtuvia asiointi- ja virkistysmatkoja. Asiakkaan omavastuu on ajetulta matkalta menevä, linja-autotaksan mukainen maksu.

Palvelulinja Mimmi

Palvelulinja Mimmi on Muhoksen kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä, jonka käytöstä ei tarvitse tehdä hakemusta kunnalle. Liikennöinti tapahtuu JS-Matkat Oy:n matalalattiabussilla. Bussissa on 2 pyörätuolipaikkaa sekä tarvittaessa tilaa myös apuvälineille. Palvelulinja-autoon voi nousta linja-autopysäkiltä mutta myös muualta reitin varrelta. Palvelulinja toimii myös kutsuohjattuna, jolloin bussi voi hakea teidät kotoa kun soitatte edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä ja sovitte kyydistä kuljettajan kanssa. Puhelinnumero palveluautoon on 050 477 9846. Palvelusta peritään linja-autotaksan mukainen maksu 3,30 €/suunta.

Palveluliikenteellä on ohjeelliset aikataulut, jotka joustavat kuljetustarpeiden mukaisesti.

Turvapalvelut

Turvapuhelimen avulla asiakkaan on mahdollista saada apua äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapuhelin on SIM-kortillinen laite. Hälytys tapahtuu erillisellä painikkeella, joka voi olla esim. ranteessa tai kaulanauhassa. Turvapuhelimeen voidaan kytkeä myös muita hälyttimiä, kuten ovihälytin, savuvaroitin tai kaatumishälytin.

Lisätietoja turvapuhelimesta saa oman alueen hoitajilta ja vanhustyön johtajalta.

Etähoiva (VideoVisit)

Tammikuussa 2020 on Muhoksella otettu käyttöön VideoVisit-etähoiva, jossa kotihoito voi vierailla asiakkaan luona videoyhteydellä. Näin pyritään tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja turvallista kotona asumista. VideoVisit täydentää kotihoidon palveluita ja laajentaa palvelukokonaisuutta. 

Etähoivassa hoitaja ottaa kuvayhteyden asiakkaan kotona olevaan tablettitietokoneeseen. Etähoiva soveltuu  hyvin arkisten askareiden seurantaan. Hoitajat voivat kuvapuhelun aikana mm. kysyä asiakkaan vointia, seurata lääkkeen ottoa, verenpaineen ja verensokerin mittausta ja ohjata ruokailun toteutumista. Videoyhteys on mahdollista myös omaisten ja vanhuksen välillä.

Evondos-lääkeannostelurobotti

Evondos-palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla lääkehoidon itsenäinen toteutuminen on epävarmaa.Lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti. Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksella. 

Lääkeannostelurobotti varmistaa, että käyttäjä saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja tulevat lääkeannokset ovat käyttäjän ulottumattomissa lukitussa lääkesäiliössä. Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jonka saa sieltä vain hoitaja.

Päiväkeskus

Päiväkeskus on ikäihmisten palvelupiste ja kokoontumispaikka. Lue lisää päiväkeskustoiminnasta.

Veteraanien kotiin vietävät palvelut

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse tai läheistensä avulla hankkimaan palvelut palvelusetelin avulla.

Myös palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja. Nämä voivat olla esimerkiksi siivous-, ateria-, kuljetus,- tai hoivapalveluja. Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata. Myös perhehoidossa ja ryhmäkodissa asuva veteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja.

Veteraanipalvelut: 044 4970 252 / 044 4970 171

Linkkejä

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutuksesta vastaa Eija Ukkola p. 044 4970 191.

Senioripassi

Muhoksen kunnassa on käytössä senioripassi, jolla voi hankkia uimahallin ja Tähtiareenan kuntosalin käyttöoikeudet kalenterivuosittain edulliseen hintaan. Senioripassiin ovat oikeutettuja 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat muhoslaiset. Passin saa jo sen vuoden alusta, jona täyttää 65 vuotta. Senioripasseja hankittaessa tulee todistaa oikeus passiin, eli ikä ja että on muhoslainen.

Uimahallin senioripassin voi ostaa uimahallin lippukassalta. Hinta on 35 € / kalenterivuosi.

Tähtiareenan kuntosalin senioripassin voi ostaa kunnanviraston asiointipisteeltä. Hinta on 35 € / kalenterivuosi. Tähtiareenan senioripassina toimii asiointipisteeltä saatava avain, jolla pääsee salille. Ensimmäisellä kerralla avaimesta peritään senioripassimaksun lisäksi 40 €:n pantti, joka palautetaan kunhan avain palautetaan. Avaimeen ohjelmoidaan kuntosalin aukioloajat ja sen toiminta lakkaa kalenterivuoden lopussa, jonka jälkeen siihen voi ladata senioripassin seuraavalle vuodelle.

Lisätietoja senioripassista voi tiedustella vapaa-aikatoimenjohtajalta.