Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota. Mahdollisuus omaishoidon tukeen on syytä selvittää

  • jos kotona hoidetaan vanhusta tai vammaista, joka tarvitsee päivittäistä hoitoa ja runsaasti huolenpitoa.
  • jos kotona hoidetaan vaikeasti sairasta omaista, ja vaihtoehto hänen hoidolleen olisi laitoshoito.

Omaishoidon tuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluista, josta saa myös lisätietoja tuesta ja sen myöntämisen perusteista. Hakemukset käsitellään kuukausittain kokoontuvassa työryhmässä.

Omaishoitajien terveystarkastukset

Muhoksen kunta tarjoaa omaishoitosopimuksen tehneille omais- ja perhehoitajille mahdollisuuden lakisääteiseen hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen, sekä sairauksien ennaltaehkäiseminen ja tunnistaminen. Terveystarkastuksiin kutsutaan kutsukirjeellä. Hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista.

Omaishoitajien valmennus

Omaishoitajien valmennus tukee omaishoitajuutta ja helpottaa etenemistä omaishoidon polulla. Valmennus on osallistujille maksutonta ryhmätoimintaa, jossa käsitellään keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita. Valmennuksen tavoitteena  on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen, uusien voimavarojen löytäminen ja vertaistuen mahdollistaminen. Vuoden 2018 alusta lähtien omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien valmennus on kunnan järjestämisvastuulla. Valmennusta tarjotaan vuosittain uusille omaishoitajille.

Omaishoidon tuen hakemus

Omaishoidon tuen ohje

Hakemus lyhytaikaiseen hoitoon

Ikääntyneiden palvelupuhelin
044 4970 250
Arkisin klo 7.00-15.00

Vanhustyön johtaja
Tuula Niska
044 4970 130
tuula.niska@muhos.fi