Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Toimintakyky on alentunut esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • vanhemman uupumus
 • raskaus, synnytys sekä lastenhoitoon liittyvät erityiset vaikeudet
 • vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus

Esimerkkejä erityisestä perhetilanteesta

 • vaikea elämäntilanne (esim. vanhempien ero)
 • monikkoperheet
 • äkilliset elämänmuutokset (vakava sairaus, onnettomuudet, perheenjäsenen kuolema)

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä voi ohjata kasvatuksellisissa asioissa tai tukea vanhemmuutta, arkirutiinien hallintaa ja perheen toimintakykyä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja se on maksullista. Kotihoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992 3§). Palvelusta perittävät maksut määrittää vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunta. Lapsiperheiden kotipalvelu on  sosiaalihuoltolain (1301/2014 19§) mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • pelkkään siivoukseen
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • opiskelun, harrastusten, työn tai etätyön vuoksi

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut

Tilapäisen palvelun käyntimaksu

 • alle kahden tunnin käynnit 12,00 €
 • alle neljän tunnin käynnit 16,70 €
 • yli neljän tunnin käynnit 22,90 €

Säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu perustuu asiakkaan tuloihin, perheen kokoon ja käyntien määrään.

Lapsiperheiden vauvaseteli

Muhoksen kunnassa on käytössä lapsiperheiden vauvaseteli, jolla perheet voivat saada maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. Lapsiperheiden vauvaseteli on käytössä aloittaen vuonna 2021 syntyvistä lapsista. Setelillä perheet voivat saada maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua neljä tuntia lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ja sen voi käyttää omavalintaiseen perheen arjen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu tilataan lapsiperhepalveluiden sosiaaliohjaajalta. Vaikka kotipalvelu on kunnan sosiaalipalveluiden tuottama palvelu, vauvaperheiden varhaisen tuen lahjasetelin käyttö ei aukaise asiakkuutta sosiaalipalveluissa. Vauvasetelin arvo perhettä kohden on noin 140 euroa.

Ajanvaraukset / yhteydenotot
Sosiaaliohjaaja
Sarianna Romppainen
044 4970 134 (soittoaika ma-to klo 12.00-13.00)
sarianna.romppainen@muhos.fi

Hoitaja
Tiina Kivikari
044 4970 111

Hoitaja
Heidi Siira
044 4970 263

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies