Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii perheen kanssa yhteistyössä. Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena verkostotyönä, ja se toteutetaan suurimmaksi osaksi avohuollon palveluina. Työskentelyssä etusijalla on lapsen edun toteutuminen. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja asua kotona. Tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen olemassa olevia valmiuksia ja voimavaroja.

Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalityöntekijä
Johanna Lappalainen
044 4970 104

Sosiaalityöntekijä
Veera Järvitalo
044 4970 102

Sosiaalityöntekijä
Sari Rönty
044 4970 020

Puhelinaika ma-to klo 12.00-13.00. Soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestinä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies