Lastensuojelu

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohteelle. Huomioithan, että näitä sivuja ei enää päivitetä. Saat palvelut edelleen samoista numeroista ja samoista paikoista, kuin tähänkin asti. Lisätietoa hyvinvointialueen palveluista osoitteessa www.pohde.fi.

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii perheen kanssa yhteistyössä. Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena verkostotyönä, ja se toteutetaan suurimmaksi osaksi avohuollon palveluina. Työskentelyssä etusijalla on lapsen edun toteutuminen. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja asua kotona. Tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen olemassa olevia valmiuksia ja voimavaroja.

Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Lastensuojeluilmoitus


Puhelinaika ma-to klo 12.00-13.00. Soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestinä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies