Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii perheen kanssa yhteistyössä. Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena verkostotyönä, ja se toteutetaan suurimmaksi osaksi avohuollon palveluina. Työskentelyssä etusijalla on lapsen edun toteutuminen. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja asua kotona. Tavoitteena on löytää ja vahvistaa perheen olemassa olevia valmiuksia ja voimavaroja.

Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalityöntekijä
Johanna Lappalainen
044 4970 104

Sosiaalityöntekijä
Hanna Kylmänen
044 4970 102

Sosiaaliohjaaja
Niina Tiitinen
044 4970 110

Sosiaaliohjaaja
Karoliina Pohjola
044 4970 027

Puhelinaika ma-to klo 12.00-13.00. Soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestinä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies