Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdekuntoutusta voidaan järjestää avo- tai laitoskuntoutuksena. Päihdekuntoutuksen aloittaminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Ohjauksen ja päätöksen päihdekuntoutukseen pääsemisestä tekee sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään tarpeen mukaan asiakkaan verkostoa ja muita ammattiryhmiä. 

Päihdekatkaisuhoitoon hakeudutaan terveydenhuollon kautta. 

Muhoksen AA-ryhmä kokoontuu maanantaisin yhdistysten kerhohuoneessa kunnanvirastolla (Asematie 14) klo 19.00-21.00.

Sosiaalityöntekijä
Veera Järvitalo
044 4970 101

Puhelinaika ma-to klo 12.00-13.00. Soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestinä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies