Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityön tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Perhesosiaalityöhön voivat lapsiperheet ottaa yhteyttä, kun tarvitsee ohjausta ja neuvontaa:

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroihin liittyvissä tilanteissa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Perhesosiaalityössä käsitellään perheitä koskevat yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Yhteydenottojen perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Ne toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat tarpeen mukaan myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Arvioinnin aikana perheille annetaan neuvontaa ja ohjausta kunnan peruspalveluiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden palveluiden osalta perheen tilanteen mukaisesti. Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa. 

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 35 §) voi tehdä kirjallisesti oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Yhteydenotot ensisijaisesti perhesosiaalityön sosiaaliohjaajaan.

Yhteydenotot ensisijaisesti:
Sosiaaliohjaaja
Sarianna Romppainen
044 4970 134

Sosiaaliohjaaja
Karoliina Pohjola
044 4970 027

Puhelinaika ma-to klo 12.00-13.00. Soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestinä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi