Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluissa saa tukea ja ohjausta elämän eri tilanteissa. Työn tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. 

Voit ottaa yhteyttä työikäisten palveluihin, jos

  • tarvitset tukea ja kartoitusta arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • olet työtön tai työkykysi on alentunut ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin
  • sinulla on talousvaikeuksia ja olet velkaantunut
  • sinulla on ongelmia asumisessa, vuokranmaksussa tai olet asunnoton
  • päihde- ja mielenterveysongelmat haittaavat elämääsi ja tarvitset tukea sekä ohjausta
  • tarvitset ohjausta ja neuvontaan sosiaaliturvaan ja muihin palveluihin liittyen
  • olet kohdannut äkillisen kriisin

Sosiaaliohjaaja
Sanna Veikkolainen
044 4970 106

Sosiaalityöntekijä
Terhi Paldanius
044 4970 101

Johtava sosiaalityöntekijä
Susanna Hauhia
044 4970 107

Puhelinaika ma-to klo 12.00-13.00. Soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestinä.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies