Kuntoutus

Fysioterapia

Fysioterapia tarjoaa ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja ylläpitävää yksilö- ja ryhmäterapiaa kuntalaisille. Kuntoutuspalveluihin luetaan kuntouttavien hoitotoimenpiteiden lisäksi neuvonta ja ohjaus, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus ja ohjaus. 

Kuntoneuvolatoimintana toteutettava tutkimus-, ohjaus- ja neuvontakäynnille riittää asiakkaan yhteydenotto fysioterapiaan. Lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan yksilö- ja ryhmäterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.

Terveyskeskussairaalassa toimii fysioterapeutti, joka vastaa sairaala-asiakkaiden kuntouttamisesta.

Muhos kuuluu alueelliseen apuvälinekeskukseen, jonka kautta tuotamme apuvälinepalvelut.

Linkkejä

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä sekä kehittää niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapia voi olla arviointia, terapiaa sekä neuvontaa ja ohjausta. 

Toimintaterapeutti palvelee kaikkia kuntalaisia. Muhoksella toimintaterapeutin työ painottuu lasten toimintaterapiaan; lasten toiminnallisuuden arviointiin ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen sekä yhteistyöhön lapsen vanhempien ja muiden lapsen kanssa toimivien kanssa. Lisäksi toimintaterapeutti osallistuu mm. akuuttivaiheen kuntoutukseen terveyskeskussairaalassa ja tekee tarvittaessa kotiutusvaiheeseen liittyen toimintakyvyn arviointia kotiympäristössä.  

Toimintaterapeuttiin voit olla itse suoraan yhteydessä, lääkärin lähetettä ei tarvitse.

Linkkejä

Toimintaterapeuttiliitto
Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys

Puheterapia

Puheterapia painottuu ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielen kehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Tämän lisäksi puheterapiapalveluja saavat osaston potilaat ja sieltä kotiutuneet asiakkaat. Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja/tai ennaltaehkäistä erilaisia puheen, kielen, äänen, kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksia. Puheterapeutti tekee yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston ja eri ammattihenkilöiden kanssa. Ohjautuminen puheterapiaan tapahtuu yleensä lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä.

Käyntiosoite
Puhakantie 16
91500 Muhos

Avoinna
Ma-to 8.00-16.00
Pe 8.00-14.15

Fysioterapeutti
Kirsi Sihvomaa
044 4970 191

Fysioterapeutti
Eija Ukkola
044 4970 190

Fysioterapeutti Terveyskeskussairaala
Sirkka-Leena Kolari
044 4970 208

Fysioterapeutti
Kotikuntoutus
Kaisa Kellokumpu
044 4970 201

Toimintaterapeutti
Arja Holappa
044 4970 151

Puheterapeutti
Suvi Vatjus-Anttila
044 4970 209

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@muhos.fi