Terveyskeskuksen maksut

Vuosimaksu41,80 €/kalenterivuosi
Käyntimaksu20,90 €*
Peruuttamaton käynti yli 18-vuotiailta51,50 €
Ajokorttitodistus61,80 €
Muut todistukset ja lausunnot51,50 €
Erikoissairaanhoidon tutkimus
Esim. Suomen Terveystalo Oy, Coronaria
41,80 €*
OSYP päivystyskäynti
Arkisin klo 8-20 OYS-lääkärillä käyneet aikuispotilaat
41,80 €*
Yksilöfysioterapia/toimintaterapia11,60 €/käynti*
Terapiaryhmäkäynti2,10 €
Allasterapia40 € kausimaksu puolivuosittain
*Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua.

Terveyskeskusmaksut
044 4970 281
044 4970 238

Maksukatto, vapaakortti, terveyskeskussairaalan maksut
044 4970 276 (klo 10.00-14.00)

Kotihoidon maksut
044 4970 170 (klo 14.00-17.00)

Fysioterapian maksut
044 4970 191

Toimintaterapian maksut
044 4970 151