Hoitotakuu

KIIREETTÖMÄN HOIDON TOTEUTUMINEN

A. PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA (TERVEYSKESKUS JA HAMMASHOITOLA)

 1. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen
 2. välittömässä yhteydensaannissa terveyskeskukseen ei isoja ongelmia, ei kiireettömissä asioissa pyydetään olemaan yhteydessä pääsääntöisesti klo 10 jälkeen
 3. hammashoitolassa välitön yhteydensaanti  toteutuu, käytössä takaisinsoittojärjestelmä
 4. Hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta
 5. terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa ei ongelmia, kiireellisen hoidon arvio ja hoito kyetään tekemään tavoiteajassa
 6. Ei kiireellisen hoidon tarjoaminen säädetyssä määräajassa
 7. terveyskeskuksessa ei kiireellinen hoitoon pääsee keskimäärin kahden-neljän viikon kuluessa, ensikäynti ei kiireellisessä ajanvarauksessa vaihtelee 1 vuorokautta – kuusi viikkoa välillä asian luonteen mukaan
 8. psykiatrisen hoidon suhteen  psykiatrian erityistyöntekijälle hoitoon pääsee yhden-kolmen kuukauden kuluessa
 9. psykologin keskustelukäynnille pääsee keskimäärin kolmen viikon kuluessa, testauksiin pidempi jonotustilanne, testauskapasiteettia ostetaan ulkopuolelta tilannetta helpottamaan
 10. hammashoitolassa ei kiireellisen hoidon jono pidentynyt koronatilanteen  vuoksi noin viiteen kuukauteen

 B. ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

 • kunta ostaa erikoissairaanhoitopalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, joka julkaisee omilla sivuillaan tietoa kiireettömän hoidon toteutumisesta (www.ppshp.fi)
 • 30.11.2020 erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointia odottavia muhoslaisia oli 181, joista yli kolme kuukautta jonottaneita oli 9 kappaletta, vastaavasti hoitoa odottavia oli 174, joista yli kuusi kuukautta jonottaneita 14

Lisätiedot: johtava lääkäri Esko Haapamäki, puhelin 044 497 0223

Tätä tiedote on päivitetty viimeksi 16.2.2020
Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.-31.8.2020

PalveluKeskimääräinen odotusaikaLisätietoja
Kotihoito1-7 vrkpalvelutarpeen mukaan,
kiireellisessä tilanteessa heti
Ateriapalvelu 1 vrk (arkisin)
Turvapuhelin1 viikko
Kuljetuspalvelu 3-4 viikkoaHakemukset käsitellään SASryhmässä
Omaishoidontuki3-4 viikkoaHakemukset käsitellään SASryhmässä
Ympärivuorokautinen hoiva
(tehostettu palveluasuminen)
23 vrkHakemukset käsitellään SASryhmässä
Palvelutarpeen arviointi 3-7 vrkkiireellisissä tapauksissa heti
Perhehoitopalvelutarpeen mukaan

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan eri asiaa kuin odotusajalla. Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksenteosta. Asiakas saa myönteisen päätöksen, kun palvelulle asetetut kriteerit täyttyvät. Jos kriteerit eivät täyty, asiakas saa kielteisen päätöksen eli palvelua ei myönnetä. Odotusaika tarkoittaa sitä keskimääräistä aikaa, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

Omaishoidon tuki

 • omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 4 viikkoa (erityistilanne kesäaikana)
 • myönnetyt palvelut ovat toteutuneet päätöksenteon jälkeen kuukauden aikana
 • omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että tukeen varattuja määrärahoja on vapaana hakemushetkellä
 • omaishoidon tuen myöntämiskriteerit täyttäneet ovat saaneet myönteisen päätöksen määrärahojen vapauduttua keskimäärin vuoden sisällä hakemuksesta

Lisätiedot
Johtava lääkäri
Esko Haapamäki
044 4970 223
esko.haapamaki@muhos.fi