Sosiaali- ja potilasasiamies

Oulun seudulla on seutukunnalliset sosiaali- ja potilasasiamiehet. Seutukunnan muodostavat Oulu, Liminka, Tyrnävä, Kempele, Hailuoto, Muhos ja Lumijoki. Asiamiehet toimivat Oulun Kumppanuuskeskuksessa ja tarvittaessa ottavat vastaan asiakkaita myös seudun kunnissa. Palvelu on maksutonta.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaan oikeuksiin ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain raportin kunnanhallituksille.

Voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen

  • jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai muutoksenhaussa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Ristiriitaisissa tai epäselvissä tilanteissa ota ensisijaisesti yhteys henkilökuntaan tai päätöksen tehneeseen työntekijään.

Sosiaaliasiamies neuvoo sekä julkisten että yksityisten sosiaalihuollon palveluista. Asiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asioita. Asiamies ei tee eikä voi muuttaa toisten viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä.

Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen

  • jos sinulla on kysyttävää potilaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai potilas- ja lääkevahinkoilmoituksissa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä ota ensisijaisesti yhteyttä hoitoyksikön henkilökuntaan ja esimieheen. Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketietetelliseen hoitoon.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Mirva Makkonen
044 703 4115
mirva.makkonen@ouka.fi

Käyntiosoite
Torikatu 21, 90100 Oulu

Postiosoite
PL 37, 90015 Oulun kaupunki

Palvelu ajanvarauksella.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen toimisto sijaitsee Oulussa, mutta asiakkailla on aina mahdollisuus halutessaan tapaamiseen myös kotikunnassaan.

Muistutuksen teko
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus voidaan tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti.
Muistutus sosiaaliasiamiehelle
Muistutus potilasasiamiehelle

Kirjalliset muistutukset lähetetään kirjaamoon:
Kirjaamo, PL 39, 91501 Muhos