11.3.2021

Fortum Oyj tiedottaa: Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat keskimääräistä korkeammalla – kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 11.3.2021

Viime syksyn ennätyksellisen suuret sademäärät ja alkutalven lauhat
kelit aiheuttivat tavanomaista suuremmat tulovirtaamat koko Oulujoen
vesistöalueella. Vesitilanne vastasi tulovirtaamien osalta tulvatilannetta,
mikä aiheutti säännösteltyjen järvien pintojen nousun lähelle
säännöstelyn ylärajaa. Tällä hetkellä säännösteltyjen järvien pinnat ovat
laskussa ja järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten. Lumen
vesiarvo on Oulujoen vesistöalueella keskimääräisellä tasolla. Lumen
vesiarvo ennakoi keskimääräistä kevättulvaa. Juoksutukset
Hyrynsalmen reitillä ja Oulujoella tulevat olemaan suuria koko kevään
ajan. Oulujoella joudutaan ajoittain myös ohijuoksuttamaan vettä jo
ennen kevättulvaa.

Oulujoen vesistöalueen vuoden 2020 kokonaissademäärä oli 826 mm, mikä
on keskimääräistä 41 prosenttia enemmän. Syyskuun alusta vuoden loppuun
asti satoi huomattavasti tavanomaista enemmän. Myös alkuvuoden 2021
sademäärät ovat olleet tavanomaista suuremmat. Sademäärä maaliskuun
alkuun mennessä oli 78 mm, joka on keskimääräistä 17 prosenttia enemmän.
Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat tavanomaista huomattavasti
korkeampia Kuhmon Ontojärveä lukuun ottamatta.

Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,54 metriä, joka on
kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 62 senttimetriä korkeammalla.
Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 197,45 metriä on 38
senttimetriä keskimääräisen yläpuolella ja Vuokkijärven pinnankorkeus NN+
186,43 metriä on 66 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 156,12 metriä, joka on 63
senttimetriä keskimääräisen alapuolella. Kiimasjärven pinnankorkeus NN+
137,02 metriä on 19 senttimetriä keskiarvoa ylempänä ja Nuasjärven
pinnankorkeus on NN+ 136,64 metriä, joka on 12 senttimetriä keskiarvoa
korkeammalla.

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 1. maaliskuuta 140 millimetriä, mikä on
pitkäaikaisen keskiarvon tasolla. Tällä hetkellä kevättulvaennusteet ovat
keskimääräisiä koko valuma-alueella. Mikäli kevät ja sulaminen tulevat
keskimääräistä aikaisemmin tai voimakkaampana on todennäköistä, että
virtaamat Oulujoessa voivat olla suuria. Sulamiskauden ja koko loppukevään
sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen.

Jatkamme investointejamme vesivoimaan – meneillään olevat
peruskorjaukset


Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen
vesivoimalaitoksella loppukeväällä. Utasen 2. koneisto pysäytetään
peruskunnostusta varten toukokuussa 2021 ja seisokin arvioidaan kestävän
lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksen yhteydessä päämuuntajat
uusitaan ja laitos liitetään uuteen kantaverkon kytkinasemaan.
Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

Fortumin Nuojuan vesivoimalaitoksella alkaa 3. koneiston korjaus
huhtikuussa. Seisokin arvioidaan kestävän kesän ajan. Korjauksella ei ole
merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

UPM:n Katerman vesivoimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan
puuverhoilujen uusintaa viikoilla 16–18. Verhoilujen uusinnan ajaksi
Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Tästä syystä Ontojärven
pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän
vuoden projekti, joka toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum,
mikael.heikkila@fortum.com, puh. 050 453 2857

Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM,
teemu.kerttula@upm.com, puh. 040 180 1348