Esiopetus

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esikoululaisen poissaoloon esiopetuksesta huoltajien on anottava kirjallisesti lupa joko Wilman tai sähköpostin välityksellä. Enintään viisi päivää kestävän poissaolon luvan myöntää ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja ja sen yli menevän poissaolon myöntää päiväkodin johtaja. 

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen (4 h/päivä). Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen.

Esikoululainen, joka ei ole varhaiskasvatuksessa, sijoittuu lähikouluun. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa lapselle myös muuhun kuin koululaisen ns. lähikouluun. Haku on tehtävä siinä tapauksessa erillisellä hakukaavakkeella hyvinvointijohtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Huoltajan tulee perustella asia myös sähköisen hakemuksen yhteydessä

Esikoululainen, joka on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, sijoittuu päiväkotiin. Vuorohoitoa tarvitsevat esikoululaiset sijoittuvat pääsääntöisesti Koivulehdon päiväkotiin. Esiopetus on päiväkodissa maksutonta, mutta esiopetusajan jälkeinen varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli varhaiskasvatus muuttuu/päättyy kesken lukuvuoden, voi esiopetuspaikka vaihtua.

Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusjohtaja
Anne Järvenpää
044 4970 115
anne.jarvenpaa@muhos.fi

Koivulehdon päiväkodin johtaja
Tuula Timonen
044 4970 120
tuula.timonen@muhos.fi

Päivärinteen päiväkodin johtaja
Anne-Maria Tikkanen
044 4970 119
anne-maria.tikkanen@muhos.fi