Esiopetus

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esikoululaisen poissaoloon esiopetuksesta huoltajien on anottava kirjallisesti lupa joko Wilman tai sähköpostin välityksellä. Enintään viisi päivää kestävän poissaolon luvan myöntää ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja ja sen yli menevän poissaolon myöntää päiväkodin johtaja. 

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen (4 h/päivä). Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen.

Esikoululainen, joka ei ole varhaiskasvatuksessa, sijoittuu lähikouluun. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa lapselle myös muuhun kuin koululaisen ns. lähikouluun. Haku on tehtävä siinä tapauksessa erillisellä hakukaavakkeella hyvinvointijohtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Huoltajan tulee perustella asia myös sähköisen hakemuksen yhteydessä

Esikoululainen, joka on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, sijoittuu päiväkotiin. Vuorohoitoa tarvitsevat esikoululaiset sijoittuvat pääsääntöisesti Koivulehdon päiväkotiin. Esiopetus on päiväkodissa maksutonta, mutta esiopetusajan jälkeinen varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli varhaiskasvatus muuttuu/päättyy kesken lukuvuoden, voi esiopetuspaikka vaihtua.

Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Esikouluun ja kouluun tutustumispäivä 15.5.2024

Esikouluun ja kouluun tutustumispäivä järjestetään kaikissa päiväkodeissa ja alakouluissa keskiviikkona 15.5.2024 klo 9 – 11.

Lisätietoa tutustumispäivästä saa päiväkotien johtajilta sekä koulujen rehtoreilta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi

Koivulehdon päiväkodin johtaja
Tuula Timonen
044 4970 120
tuula.timonen@muhos.fi

Päivärinteen päiväkodin johtaja
Anne-Maria Tikkanen
044 4970 119
anne-maria.tikkanen@muhos.fi

Huovilan koulun rehtori
Hanna Tolonen
044 4970 471
hanna.tolonen@edumuhos.fi

Hyrkin koulun rehtori
Toni Väyrynen
044 4970 449
toni.vayrynen@muhos.fi

Kirkonkylän koulun rehtori
Pasi Kukkola
044 4970 425
pasi.kukkola@muhos.fi

Korivaaran koulun rehtori
Jukka Laine
044 4970 430
jukka.laine@muhos.fi

Laitasaaren koulun rehtori
Petri Ilvesluoto
044 4970 470
petri.ilvesluoto@edumuhos.fi