Avustukset

Harkinnanvaraiset avustukset

Talousarviossa on varattu vuosittain harkinnanvaraisiin avustuksiin sivistys- ja hyvinvointipalveluissa yhteensä 30.000 euroa. Lisäksi talousarviossa on hyväksytty 30.000 euroa teknisten palveluiden vastuualueelle yksityisteiden hoitoa varten sekä 2.300 € kohdeavustuksiin urheiluseuroille.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluihin varatun avustussumman jakaa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta edelleen toimialueissa jaettavaksi kulloinkin voimassa olevien jakokriteereiden mukaisesti. Tarkemmat hakuohjeet ilmoitetaan samalla kun avustus julkistetaan haettavaksi, yleensä maalis-huhtikuun aikana.

Lisätietoa Kunta-Akkunassa

Sponsorointiyhteistyö

Muhoksen kunnan sponsorointi perustuu kunnan markkinointiin sekä erottuvan kuntakuvan ja maineen luomiseen. Sponsorointi on prosessi, jossa kunta tukee sponsoroitavaa rahoituksella, palveluilla tai tuotteilla.

Sponsoroitava voi olla Muhosta edustava yhdistys, Muhosta edustava urheilija tai muhoslainen henkilö. Lisäksi sponsoroitava voi olla muhoslaisen taustan omaava, näkyvästi esillä oleva henkilö. Sponsoroinnilla voidaan tukea SM-tason yksilöurheilijoita, muhoslaisia joukkueita sekä urheilu-, kulttuuri-, liikuntatapahtumia.

Vuosittain kunnan talousarviossa on varattu sponsorointiin konsernipalveluissa 7.000 euroa. Haku toteutetaan julkisesti vuosittain helmikuussa.

Lisätietoa Kunta-Akkunassa

Lisätietopyynnöt
kirjaamo@muhos.fi