Avustukset

Talousarviossa on varattu vuosittain harkinnanvaraisiin avustuksiin konsernipalveluissa yhteensä 30.000 euroa. Lisäksi talousarviossa on hyväksytty 30.000 euroa teknisten palveluiden vastuualueelle yksityisteiden hoitoa varten sekä 2.300 € kohdeavustuksiin urheiluseuroille.

Konsernipalveluihin varatun avustussumman jakaa kunnanhallitus edelleen toimialueissa jaettavaksi kulloinkin voimassa olevien jakokriteereiden mukaisesti. Tarkemmat hakuohjeet ilmoitetaan samalla kun avustus julkistetaan haettavaksi, yleensä maalis-huhtikuun aikana.

Lisätietopyynnöt
kirjaamo@muhos.fi