Koivulehdon päiväkoti

Päiväkotimme on Muhoksen kunnan ylläpitämä varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö. Lisäksi päiväkodissamme järjestetään vuorohoitoa sekä avointa varhaiskasvatusta.

Toimintamme taustalla on lapsen kokema arjen ilo: leikin, tutkimisen, liikkumisen ja taiteellisen kokemisen ilo. Kokiessaan tuottavansa iloa ympärilleen lapsen käsitys itsestä vahvistuu.

Kasvun ja oppimisen perustaksi pyrimme luomaan turvallisen ja kiireettömän ilmapiirin lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Päiväkodissa toteutettava pienryhmätoiminta edistää lapsen yksilöllistä kohtaamista. Päiväkotimme toiminta perustuu kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin.

Ryhmät

PIHLAJAT 5-6 v. esiopetus l 044 4970 141
KOIVUT 5-6 v. esiopetus l 044 4970 142
VAAHTERAT 1-3 v. l 044 4970 143
MÄNNYT 4-5 v. l 044 4970 123
KUUSET 3-5 v. l 044 4970 121
KATAJAT 1-3 v. (vuorohoito klo 17 jälkeen) l 044 4970 122
TUOMET 4-5 v. l 044 4970 049
POPPELIT esiopetus l 040 358 8818
AVOIN VARHAISKASVATUS 2-5 v. l 044 4970 144

Sähköpostiosoitteet: ryhmännimi.koivulehto@edumuhos.fi

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Koivulehdon päiväkodin peda.net-sivut

Käyntiosoite
Tehtaantie 2
91500 Muhos

Aukioloaika
Ma-pe 6.00-17.00

Päiväkodin johtaja
Tuula Timonen
044 4970 120
tuula.timonen@muhos.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tellervo Moilanen
044 4970 127
tellervo.moilanen@muhos.fi

Keittiö 044 4970 140