Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, valvottua ja kunnan ylläpitämää kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pienryhmässä hoitajan kotona tai lasten kotona.

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lisäksi hoitajalla saa olla osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi.

Perhepäivähoitomuodot

  • Hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan
  • Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito
  • Kolmiperhepäivähoito
    Hoitorenkaan muodostaa 2-4 perhettä ja kotia, joissa on enintään neljä alle kouluikäistä ja yksi osa-aikainen lapsi. Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama hoitaja hoitaa vuoroviikoin tai muuten sovitun mukaisesti eri kodeissa samaa lapsiryhmää.

Varahoito

Perhepäivähoitajan ollessa esimerkiksi vuosi- tai sairaslomalla tai koulutuksessa lapselle järjestetään varahoitopaikka. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, Jussilantien varahoitopaikka tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajia on eri puolella Muhoksen kirkonkylää sekä Päivärinteen alueella. Päivärinteen alueen perhepäivähoidosta vastaa Päivärinteen päiväkodin johtaja.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkoti Tenavat on kunnan 12-paikkainen kodinomainen varhaiskasvatuspaikka Puhakan alueella. Tenavissa järjestetään suunniteltua toimintaa 1-5-vuotiaille lapsille pienessä ryhmässä. Tenavat toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Perhepäivähoidon ohjaaja
Kirsti Hyvärinen
044 4970 116
kirsti.hyvarinen@muhos.fi

Päivärinteen alueen perhepäivähoito
Päivärinteen päiväkodin johtaja Anne-Maria Tikkanen
044 4970 119
anne-maria.tikkanen@muhos.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sandra Sinisalo
044 4970 118
sandra.sinisalo@muhos.fi

Ryhmäperhepäiväkoti Tenavat
Vainiontie 28
91500 Muhos

Avoinna ma-pe 6.00-17.00
044 4970 128
tenavat@edumuhos.fi

Tenavien toiminnasta vastaava
Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi