Erityisvarhaiskasvatus

Muhoksella lapsen kehityksen ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Muhoksen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kolmiportaisuus. Jokaisella lapsella on oikeus yleiseen tukeen, tarvitaan apua sitten pukeutumisessa, ruokailussa, tehtävien tekemisessä ym. Silloin, kun lapsi tarvitsee enemmän tukea kasvussaan ja oppimisessaan, hänelle järjestetään tehostettua tukea esim. arjen sujumiseksi eri tilanteissa. Tuen tarpeen kasvaessa lapselle annetaan erityistä tukea. Tukea annetaan erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Tukea annetaan myös pienryhmissä. Lapsen tuen tarpeen arvioimista ja tuen järjestämistä kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Muhoksella toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo). He tukevat lasten vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä hoito-, kasvatus- ja opetustyössä. Veot toimivat kiinteästi lapsiryhmissä ja järjestävät pienryhmätoimintaa yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa. He arvioivat lasten tarpeita sekä suunnittelevat ja toteuttavat tarvittavia tukitoimia yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa.

Mitä varhaisemmin lapsi saa tukea, sitä enemmän hän siitä hyötyy.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tellervo Moilanen
044 4970 127
tellervo.moilanen@muhos.fi
Koivulehdon päiväkoti

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Noora Aho
044 4970 118
Päivärinteen päiväkoti
Kuusikon päiväkoti
Perhepäivähoito
Tenavat-ryhmäperhepäiväkoti
Yksityinen päiväkoti Satelliitti