Lukio – Kulttuurikasvatussuunnitelma

Museo- ja näyttelyvierailu
 • Yhteistyö eri taidelaitosten kanssa, esim. Oulun taidemuseo, Pohjoinen valokuvakeskus tai Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus.
 • Vierailuja toteutetaan kuvataiteen kurssien lisäksi eri oppiaineissa, kuten usein ruotsissa, uskonnossa ja englannissa.
 • Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen näyttelyvierailu, esim. Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttely helmikuussa.
Lukiodiplomit
 • Lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa lukiodplomeja esim. kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden ja liikunnan oppiaineissa.
Oulun kansainväliset lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
 • Vuosikohtaisten teemojen käsittely eri taiteen keinoin
 • Esitykset Muhoksella Koivu ja Tähti -salissa
 • Lisäksi esimerkiksi ohjaajavierailu
Teatteriesitys
 • Tarjotaan mahdollisuus teatteriesitykseen joko Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksella tai Oulun teatterissa.
 • Esitys käy pohjaksi esim. englannin kurssi 3. taidekritiikkitehtävään.
Kulttuuripassi
 • Lukion opiskelijat voivat kerätä kulttuuripassiin leimoja kulttuuritapahtumista esim. näyttelyistä, esityksistä ja konserteista. Myös edellämainitut kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt oikeuttavat leimaan.
 • Leimapassilla ja siihen liittyvillä kirjoitustehtävillä ansaitsee opintopisteitä
Tutustutaan Geopark-alueeseen
 • Kulttuurihistoria
  • Kivikausi, varhaismetallikausi
  • Terva-aika, matkailu
  • Kansallispuisto
 • Voidaan sitoa: maantiede, biologia, yhteiskuntaoppi, taideaineet. Katso lisätiedot Kulttuuripankin Geopark-pankista.

OPSin kohdat, joihin lukion kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt sopivat:
RUB16, ENA3, UE3, UE4, KU1, KU3, KU4, KU5, ÄI4, ÄI8, ÄI11. KULD2, MULD6, LILD4. TO1, TO3 (tulossa)