Yritystontit

Haetko yritystonttia tai teollisuustonttia Oulun seudulta? Muhoksen yritysalueilta löydät hyviä vaihtoehtoja. Tontit voi ostaa tai vuokrata.


1. Koivikon yrityspuisto

Koivikon yrityspuistoon sijoittuva liikerakentamisen tontti, jolle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikön. Liiketontti sijaitsee Muhoksen kirkonkylän keskustassa, Halpa-Hallin vieressä valtatie 22:n varrella. Väyläviraston mukainen liikennemäärä liiketontin kohdalla on 8430 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tontti on heti rakennusvalmis.


2. Kankaanseläntien yritysalue

Kunnalla on luovutusvalmiina yksi erinomainen yritystontti Muhoksen keskustan tuntumassa. Valmisteilla olevassa kaavassa mukana toinen tontti. Myös yksityisellä maanomistajalla myynnissä yksi tontti.

Alueen liiketoiminta

Alueelle soveltuu hieman kevyempi työpaikkatoiminta, kaavamääräys on liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden korttelialue (KLTY).

Kunnan vapaana olevat tontit


3. Puhakan hoivapalvelualue

Puhakan alueelle terveyskeskuksen läheisyyteen on kaavoitettu korttelialue, joka mahdollistaa niin normaalin kuin tuetunkin asumisen. Kaavassa on ohjeellinen tonttijako, jossa on osoitettu kunnalle yksi tontti. Tontti voidaan kuitenkin lohkoa myös useammaksi (tällä hetkellä lohkottu kolmeksi). Myös yksityisellä maanomistajalla on vastaavanlaista korttelialuetta myynnissä.

Alueen liiketoiminta

Alueelle saadaan rakentaa erillisiä pientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Korttelialueelle voidaan rakentaa asuntoja tai hoiva-, ateria-, huolto-, yms. tukipalvelutoimintoja.

Kunnan vapaana olevat (lohkotut) tontit


4. Leppiniemen työpaikkatontit

Valtakunnallisesti arvokkaassa Leppiniemen kulttuuriympäristössä tarjolla yritys- ja matkailutoiminnan tontti.

Alueen liiketoiminta

Korttelialueelle voi sijoittaa esimerkiksi käsi- ja taideteollisuutta, palveluita, toimistoja ja asuntoja. Alueella saa olla myös koulu- ja päiväkotitoimintaa.

Kunnan vapaana olevat tontit


5. Keskustan teollisuusalue

Yrityskyläntien rakentaminen suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja tavoitteena on, että uusi tie rakennetaan talvella 2023. Kaavassa on ohjeellinen tonttijako. Tontteja on mahdollista yhdistää tai lohkoa toisella tavalla kuin kaavassa on osoitettu. Teollisuustonttien hinta määritellään talven 2023 aikana.

Alueen liiketoiminta

Keskustan teollisuusalue on Muhoksen kunnan merkittävin yritysalue. Alueen rakentaminen ja kaavoitus on käynnistynyt jo 1970-luvulla. Keskustan teollisuusalueella sijaitsee tällä hetkellä noin 15 yritystä ja erityisammattiopisto Luovin Muhoksen yksikkö.


6. Nokiankankaan teollisuusalue

Alueen asemakaava on valmisteilla, kaavaluonnos oli nähtävillä 15.5.2022 saakka. Kaavaluonnoksessa suunniteltu alueelle uusia teollisuustontteja sekä kunnan että yksityisen maanomistajan myytäväksi. Kaavassa on ohjeellinen tonttijako. Tontteja on mahdollista yhdistää tai lohkoa toisella tavalla kuin kaavassa on osoitettu.

Alueen liiketoiminta

Alueelle sijoittuu tällä hetkellä mm. yksi Muhoksen merkittävimmistä yksityisistä työnantajista, Hydnum Oy.


7. Korivaaran yrityspuisto

Korivaaran yrityspuistossa on myynnissä yksityinen teollisuustontti. Yksityisomistuksessa olevaa maa-aluetta myydään osoitteessa Tyrnäväntie 45, pinta-ala on yhteensä 1.7 ha. Alue sijaitsee rata-alueen eteläpuolella.


Yritystonttien vuokraaminen

Muhoksen kunnan omistamia teollisuustontteja voi myös vuokrata. Vuokrahinnat ovat nähtävillä karttapalvelussa. Klikkaamalla vasemmasta valikosta Myytävät tontit ja napsauttamalla talon tai tehtaan kuvaketta kartalla, saa esille tontin vuokrahinnan.

Yritystonttien varaaminen

Ota yritystonttien varausasioissa yhteyttä elinkeinopäällikkö Asseri Pitkälään, 044 4970 006 / asseri.pitkala@muhos.fi.

Elinkeinopäällikkö
Asseri Pitkälä
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi