Yritystontit

Haetko yritystonttia tai teollisuustonttia Oulun seudulta? Muhoksen yritysalueilta löydät hyviä vaihtoehtoja. Tontit voi ostaa tai vuokrata.

Yritystonttien varausanomus


1. Koivikon yrityspuisto Veturi

Kaavassa on ohjeellinen tonttijako. Tontteja on mahdollista yhdistää tai lohkoa toisella tavalla kuin kaavassa on osoitettu.

Yrityspuisto Veturin tonttien haku

Yrityspuisto Veturin tontteihin on jatkuva haku. Täytä alla oleva hakemus ja skannaa se osoitteella kirjaamo@muhos.fi.

  • Tontin varaajan on esitettävä varausanomuksen liitteenä alustava hankesuunnitelma hakemansa tontin osalta
  • Jos yhdelle tontille on enemmän kuin yksi hakija siirrytään neuvottelumenettelyyn. Neuvottelun lopputuloksen ja tontin luovuttamisesta päättää kunnanhallitus.

Yritystonttien varausanomus

Alueen liiketoiminta

Yrityspuisto Veturi on Muhoksen kunnan merkittävin yritysalue. Alueen rakentaminen ja kaavoitus on käynnistynyt jo 1970-luvulla. Yrityspuisto Veturin alueella sijaitsee tällä hetkellä noin 15 yritystä ja erityisammattiopisto Luovin Muhoksen yksikkö.

Tontit on mahdollista myös vuokrata ja tonttien vuosivuokra on 6 % kauppahinnasta.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon. Muuta hyväksyntääsi

2. Kankaanseläntien yritysalue

Kunnalla on luovutusvalmiina yksi erinomainen yritystontti Muhoksen keskustan tuntumassa. Valmisteilla olevassa kaavassa mukana toinen tontti. Myös yksityisellä maanomistajalla myynnissä yksi tontti.

Tonttien haku

Kankaanseläntien yritysalueen korttelin 740 tontti 4 on heti varattavissa. Täytä alla oleva hakemus ja skannaa se soitteella kirjaamo@muhos.fi.

  • Tontin varaajan on esitettävä varausanomuksen liitteenä alustava hankesuunnitelma hakemansa tontin osalta.
  • Tontit varataan hakijoille hakujärjestyksessä.

Yritystonttien varausanomus

Alueen liiketoiminta

Alueelle soveltuu hieman kevyempi työpaikkatoiminta, kaavamääräys on liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden korttelialue (KLTY).

Kunnan vapaana olevat tontit


3. Puhakan hoivapalvelualue

Puhakan alueelle terveyskeskuksen läheisyyteen on kaavoitettu korttelialue, joka mahdollistaa niin normaalin kuin tuetunkin asumisen. Kaavassa on ohjeellinen tonttijako, jossa on osoitettu kunnalle yksi tontti. Tontti voidaan kuitenkin lohkoa myös useammaksi (tällä hetkellä lohkottu kolmeksi). Myös yksityisellä maanomistajalla on vastaavanlaista korttelialuetta myynnissä.

Tonttien haku

Puhakan hoivapalvelualueen tontit ovat heti varattavissa. Täytä alla oleva hakemus ja skannaa se soitteella kirjaamo@muhos.fi.

  • Tontin varaajan on esitettävä varausanomuksen liitteenä alustava hankesuunnitelma hakemansa tontin osalta.
  • Tontit varataan hakijoille hakujärjestyksessä.

Yritystonttien varausanomus

Alueen liiketoiminta

Alueelle saadaan rakentaa erillisiä pientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Korttelialueelle voidaan rakentaa asuntoja tai hoiva-, ateria-, huolto-, yms. tukipalvelutoimintoja.

Kunnan vapaana olevat (lohkotut) tontit


4. Leppiniemen työpaikkatontit

Valtakunnallisesti arvokkaassa Leppiniemen kulttuuriympäristössä tarjolla yritys- ja matkailutoiminnan tontti.

Tonttien haku

Leppiniemen työpaikkatontti on heti varattavissa. Täytä alla oleva hakemus ja skannaa se soitteella kirjaamo@muhos.fi.

  • Tontin varaajan on esitettävä varausanomuksen liitteenä alustava hankesuunnitelma hakemansa tontin osalta.
  • Tontit varataan hakijoille hakujärjestyksessä.

Yritystonttien varausanomus

Alueen liiketoiminta

Korttelialueelle voi sijoittaa esimerkiksi käsi- ja taideteollisuutta, palveluita, toimistoja ja asuntoja. Alueella saa olla myös koulu- ja päiväkotitoimintaa.

Kunnan vapaana olevat tontit


5. Koivikon yrityspuisto

Koivikon yrityspuistoon sijoittuva liikerakentamisen tontti, jolle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikön. Liiketontti sijaitsee Muhoksen kirkonkylän keskustassa, Halpa-Hallin vieressä valtatie 22:n varrella. Väyläviraston mukainen liikennemäärä liiketontin kohdalla on 8430 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tontti on heti rakennusvalmis.

Tonttien haku

Koivikon yrityspuiston korttelin 551 tontti 3 on tällä hetkellä varattuna. Aluetta kehitetään parhaillaan. Mikäli sinua kiinnostaa alueelle sijoittuminen, ota yhteyttä elinkeinopäällikköön tai maankäyttöinsinööriin.


6. Nokiankankaan teollisuusalue

Alueen asemakaava on valmisteilla. Kaavaluonnoksessa on suunniteltu alueelle uusia teollisuustontteja sekä kunnan että yksityisen maanomistajan myytäväksi. Kaavassa on ohjeellinen tonttijako. Tontteja on mahdollista yhdistää tai lohkoa toisella tavalla kuin kaavassa on osoitettu.

Tonttien haku

Nokiankankaan teollisuusalueen yritystontit tulevat haettavaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Voit tiedustella tonteista alustavasti elinkeinopäälliköltä ja maankäyttöinsinööriltä.

Alueen liiketoiminta

Alueelle sijoittuu tällä hetkellä mm. yksi Muhoksen merkittävimmistä yksityisistä työnantajista, Hydnum Oy.


7. Korivaaran yrityspuisto

Korivaaran yrityspuistossa on myynnissä yksityinen teollisuustontti. Yksityisomistuksessa olevaa maa-aluetta myydään osoitteessa Tyrnäväntie 45, pinta-ala on yhteensä 1.7 ha. Alue sijaitsee rata-alueen eteläpuolella.

Mikäli haluat neuvotella tämän tontin ostamisesta, ota yhteyttä Risto Kauppiin: 050 384 8136 / rjkauppi@yahoo.com.


Yritystonttien vuokraaminen

Muhoksen kunnan omistamia teollisuustontteja voi myös vuokrata. Vuokrahinnat ovat nähtävillä karttapalvelussa. Klikkaamalla vasemmasta valikosta Myytävät tontit ja napsauttamalla talon tai tehtaan kuvaketta kartalla, saa esille tontin vuokrahinnan.

Yritystonttien varaaminen

Ota yritystonttien varausasioissa yhteyttä elinkeinopäällikkö Asseri Pitkälään, 044 4970 006 / asseri.pitkala@muhos.fi tai maankäyttöinsinööri Ulla-Maija Karjalaiseen, 044 4970 301 / ulla-maija.karjalainen@muhos.fi.

Yritystonttien varausanomus

Yritystonttien varausanomus

Elinkeinopäällikkö
Asseri Pitkälä
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi

Maankäyttöinsinööri
Ulla-Maija Karjalainen
044 4970 301
ulla-maija.karjalainen@muhos.fi