Liittymät

Tonttiliittymä kadulle määräytyy rakennusluvassa hyväksyttyyn paikkaan. Liittymän sijaintiin vaikuttavat asemakaavan ohjeet ja määräykset, kadun rakennussuunnitelma sekä kadun varteen valmiiksi rakennetut järjestelmät, kuten valaisimet, kaivot sekä sähkö- ja tele kaapit.

Vesi- ja viemäriliittymät hankitaan Muhoksen Vesihuolto Oy:stä.

Sähkö, kaukolämpö ja valokuituliittymät voidaan hankkia Oulun Seudun Sähkö Oy:stä

Pintavesien johtamista varten voidaan liittyä Muhoksen kunnan hulevesiverkkoon, ota tällöin yhteyttä kunnan rakennusmestariin.

Maanrakennusmestari
Hannu Leskelä
044 4970 313
hannu.leskela@muhos.fi