Iltapäivätoiminta

Muhoksen kunta järjestää lukuvuonna 2020–2021 iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.  Esikoulun oppilaille ei järjestä iltapäivätoimintaa kouluissa. Toiminta on maksullista ja hakemus on sitova. Toiminnan perusteina ovat Opetushallituksen laatimat ja valvomat iltapäivätoiminnan toimintaperusteet.

Hakeminen

Iltapäivätoiminnan haku lukuvuodelle 2020-2021 on päättynyt. Varsinaisen hakuajan jälkeen tulleet hakemukset ovat jälkihakua ja paikan saa syksyllä 2020 Kirkonkylän koululla olevaan ryhmään jos paikkoja vapautuu. Myös Muhoksen 4H-yhdistys tarjoaa iltapäivätoimintaa Kirkonkylän koululla ja heidän toimintaansa haetaan suoraan 4H-yhdistyksen kautta. 4H-ryhmä täydentää Muhoksen kunnan omaa toimintaa lisäryhmällä.

Muhoksen kunnassa ei järjestetä aamupäivätoimintaa muutoin kuin lapselle, joka on oikeutettu 11-vuotiseen perusopetukseen (erityisen tuen päätös).

Iltapäivätoiminnan hakemus

Maksut

Osallistumisaika / päiväKuukausimaksu
3 h80 €
4 h100 €
yli 4 h120 €

Iltapäivätoiminnan maksu voidaan poistaa, mikäli perhe saa toimeentulotukea tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisesta perimättä jättämisestä päättää hyvinvointijohtaja hakemuksen perusteella.

Maksusta peritään puolet, jos ao. toimintaa annetaan enintään 10 päivänä. Maksu voidaan puolittaa esim. kesäkuussa, jolloin kunta ei anna toimintaa kuin alle 10 päivänä. Lapsen toimintaan osallistumismaksua ei puoliteta sillä perusteella, että lapsi osallistuu alle 10 päivänä kuukaudessa toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, niin maksusta peritään puolet (lääkärintodistus). Jos poissaolo toiminnasta jatkuu sairauden perusteella koko kuukauden, maksua ei peritä. Koulujen loma-ajat ja kuukauden pituus (paitsi kesäkuu) eivät pienennä maksua.

Toimintamaksusta ei myönnetä sisaralennusta eikä maksualennuksia. Irtisanoutuminen toiminnasta tulee aina tehdä kirjallisena. Irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi.

Johtava koulunkäynninohjaaja, ap/ip-toiminnan esimies
Maria Piirala
044 4970 456
maria.piirala@muhos.fi

Iltapäivätoiminta
Kirkonkylä 044 4970 459

Aamu- ja iltapäivän toimintasuunnitelma