Iltapäivätoiminta

Muhoksen kunta järjestää lukuvuonna 2023–2024 iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Esikoulun oppilaille ei järjestä iltapäivätoimintaa kouluissa. Toiminta on maksullista ja hakemus on sitova. Toiminnan perusteina ovat Opetushallituksen laatimat ja valvomat iltapäivätoiminnan toimintaperusteet.

Iltapäiväkerhon ohjelma

Iltapäivätoiminnassamme on kuukausittainen teema. Viikoittain on suunniteltu kuukauden teemaan liittyvää tekemistä aikuisen ohjauksessa ja jokaisena iltapäivätoimintapäivänä on ulkoilua, välipala ja vapaata leikkiä. Lisäksi toiminnassa voi tehdä halutessaan läksyt, mutta lopullinen vastuu läksyistä on luonnollisesti lapsen vanhemmilla.

Aikataulu ma-pe

Klo 12.00-12.30 Ulkoilu
Klo 12.30-13.00 Vapaata leikkimistä
Klo 13.00-14.00 Kuukauden teemaan liittyvää tekemistä
Klo 14.00-14.30 Välipala
Klo 14.30-15.00 Ulkoilu
Klo 15.00-17.00 Teematekeminen jatkuu sekä vapaata leikkiä

Aikataulu voi hieman vaihdella eri IP-toimipaikoissa.

Katso aiempia ohjelmia:
Toukokuun 2023 ohjelma
Huhtikuun 2023 ohjelma
Maaliskuun 2023 ohjelma

Hakeminen iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2023–2024

Iltapäivätoiminnan haku lukuvuodelle 2023-2024 on (tiistai) 21.3. – 4.4.2023 aikavälillä. Ennen 21.3.2023 tulleita hakemuksia huomioida, vaan vasta 21.3.2023 tulleet ovat mukana valinnassa. Valintaperusteena käytetään ensisijaisesti hakemusten saapumisjärjestystä.

Kevään 2023 aikana, hakuajan päätyttyä, opetus- ja hyvinvointilautakunta päättää määräajassa saapuneiden hakemusten perusteella mihin kouluihin ryhmät perustetaan lukuvuonna 2023–2024.

Tarkemmat tiedot iltapäivätoimintaan hakemisesta ovat hakutiedotteessa. Huomioi erityisesti muuttuneet aikataulut ja maksut.

Tee tästä hakemus iltapäivätoimintaan. Hakemus on sitova.

Toimintaan valitsemisesta ilmoitetaan huoltajalle kirjeitse viimeistään kesäkuun alussa.

Maksut

OsallistumisaikaKuukausimaksu
Klo 15.00 saakka90 €
Klo 16.00 saakka110 €
Klo 17.00 saakka130 €

Iltapäivätoiminnan maksu voidaan poistaa, mikäli perhe saa toimeentulotukea tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisesta perimättä jättämisestä päättää sivistys- ja hyvinvointijohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella. Toimintamaksusta ei myönnetä sisaralennusta eikä maksualennuksia.

Maksusta peritään puolet, jos ao. toimintaa annetaan enintään 10 päivänä. Maksu voidaan puolittaa esim. kesäkuussa, jolloin kunta ei anna toimintaa kuin alle 10 päivänä. Lapsen toimintaan osallistumismaksua ei puoliteta sillä perusteella, että lapsi osallistuu alle 10 päivänä kuukaudessa toimintaan. Koulujen loma-ajat ja kuukauden pituus (paitsi kesäkuu) eivät pienennä maksua.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, niin maksusta peritään puolet (lääkärintodistus). Jos poissaolo toiminnasta jatkuu sairauden perusteella koko kuukauden, maksua ei peritä.

Irtisanoutuminen toiminnasta tulee aina tehdä kirjallisena sähköpostilla johtavalle koulunkäynninohjaajalle Sari Maarit Karjalaiselle sari.karjalainen@edumuhos.fi. Irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi.

Johtava koulunkäynninohjaaja, AP/IP-esihenkilö
Sari Maarit Karjalainen
044 4970 456
sari.karjalainen@edumuhos.fi

Iltapäivätoiminta
Kirkonkylä 1 044 4970 459
Kirkonkylä 2 044 4970 063
Hyrkki 044 4970 062

Iltapäivätoiminnan hakemus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma