Järjestöt ja yhdistykset

Tähän tulee Lähellä.fi -leijuke. Jos olet järjestö- tai yhdistystoimija ja et vielä ole rekisteröitynyt lahella.fi -sivustolle, käy luomassa profiili, ja jatkossa yhdistyksesi löytyy täältä leijukkeelta.

Järjestöyhdyshenkilö
Janna Mäkelä
044 4970 482
janna.makela@muhos.fi