Ympäristönsuojelu

Oulun seudun ympäristötoimi

Oulun seudun ympäristötoimi hoitaa kunnallisen ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä. Ympäristötoimen toimialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.

Lisätietoa ja yhteystiedot löydät Oulun seudun ympäristötoimen ja yksiköiden nettisivuilta:

 Suorat linkit yhteystietoihin löytyvät:

Ympäristönsuojelun henkilökunta | Oulun kaupunki (ouka.fi)

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta | Oulun kaupunki (ouka.fi)

Eläinlääkärin yhteystiedot | Oulun kaupunki (ouka.fi)

Sähköinen palautepalvelu

Palautepalvelun kautta voi antaa palautetta havaituista ympäristöhaitoista (esim. roskaantuminen, ilmanlaatu, melu) tai ympäristöterveyttä koskevista asioista (esim. elintarvikkeet, sisäilma, uimavedet). Palautepalvelu kattaa koko seudun:  https://e-kartta.ouka.fi/efeedback

Tuhoeläimet

Tuhoeläintorjunta kuuluu yksityisille kiinteistöille, taloyhtiöille ja yrityksille.

Ohje jyrsijäntorjuntaan

Vieraskasvilajit

Tietoa vieraslajeista ja niiden hävittämisestä