Vähäiset hankkeet

Vähäiset hankkeet, kuten rakennelmat, mainokset, aidat, julkisivumuutokset yms. käsitellään toimenpidelupana.

Hakemukseen liitetään piirustukset, joihin sisältyy tontin asemapiirros sekä hankkeesta riippuen pohjaleikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä havainnekuvat. Piirustusten tulee olla siistejä ja selkeitä. Piirustusten oikeassa alanurkassa mainitaan hankkeen ja piirustuksen tiedot, kts. alla: nimiömalli. Nimiön päälle jätetään tyhjää tilaa puolen A4:n verran hyväksymisleimaa varten.

Piirustusten tulee olla pdf-muodossa. Piirustukset tulee liittää Lupapisteeseen oikein päin. Pdf-tulosteen koko tulee olla pystysuuntaisen A4-arkin kerrannainen. Piirustuksessa ei saa olla ylimääräisiä valkoisia reunoja.

Hakemuksen liitetään naapureiden kuuleminen. Naapurien allekirjoitus haetaan ylimääräiseen asemapiirrokseen, jossa todetaan tekstinä, ettei naapurilla ole hankkeeseen huomautettavaa. Kuultavat naapurit on hyvä kysyä lupakäsittelijältä.

Toimenpideluvan arvioitu käsittelyaika n. kuukausi, lomakausilla on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

Lupapäätöksen lainvoimaisuusaika on 14 vuorokautta päätöksen antamisesta. Lupaa haetaan Lupapiste.fi:n kautta.

Nimiömalli

Muhos, kortteli, tonttiHanke, esim. piharakennelma
Katuosoite, postinumeroAsemapiirros, pohja ja Julkisivut 1:100
PäiväysSuunnittelija

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi