Voimassa olevat kaavat

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Maakuntakaavalla ohjataan koko maakunnan kehitystä strategisella tasolla. Muhoksella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaava.

Yleiskaavat

Yleiskaavassa esitetään kunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pääperiaatteet. Muhoksen kunnassa voimassa olevien osayleiskaavojen yhdistelmä löytyy kunnan karttapalvelusta.

Asemakaavat

Asemakaavassa osoitetaan kunnan alueiden käyttö ja rakentamisen järjestäminen yksityiskohtaisella tasolla. Muhoksen kunnalla on asemakaava Kirkonkylän, Päivärinteen ja Leppiniemen alueella. Voimassa olevien asemakaavojen kaavayhdistelmät löytyvät internetkarttapalvelusta seuraavista linkeistä:

Kirkonkylän asemakaava
Päivärinteen asemakaava
Leppiniemen asemakaava
Huikolan ranta-asemakaava

Vs. maankäyttöinsinööri
Ulla-Maija Karjalainen
044 4970 301
ulla-maija.karjalainen@muhos.fi