Kotiseutukokoelma ja kotiseutuarkisto

Kotiseutukokoelma

Kokoelma sijaitsee kirjaston kotiseutuhuoneessa. Kotiseutukokoelmassa on Muhoksen seutua käsittelevää ja muhoslaisten tuottamaa aineistoa.

Tietokirjallisuuteen kuuluvaa paikallishistoriaa ovat esim. muistelmat ja sukuhistoriat sekä Koivu ja Tähti -kulttuurikeskukseen liittyvä materiaali. Tietoa löytyy myös mm. rakennuksista, Oulujoesta ja voimalaitosrakentamisesta erillisessä Oulujoki-kokoelmassa. Kaunokirjallisuus sisältää sekä entisten että nykyisten muhoslaisten kirjoittajien tekstejä, esim. Terttu Jurvakaisen runokokoelmia ja Oulujoki-Opiston harrastajakirjoittajapiirin julkaisuja. Lisäksi on tekstejä, joissa Muhos on tapahtumapaikkana. Kokoelmassa on myös Juoksupoika- ja Tervareitti-paikallislehtiä, AV-aineistoa ja nuotteja.

Kotiseutukokoelma on tarkoitettu käytettäväksi kirjastossa, joten siitä ei lainata aineistoa kotiin. Osasta aineistoa on myös lainattavia kappaleita saatavana.

Armi Kuusela -kokoelma

Kokoelmassa on Armi Kuusela-Williamsia koskevaa aineistoa, kuten kirjoja, valokuvia, kirjeitä ja AV-aineistoa. Lisäksi kokoelmassa on yksityishenkilöiden keräämiä ja kirjastolle lahjoittamia lehtileikekansioita.

Paasilinna-kokoelma

Vuosina 1770-1825 elänyt Pekka Kukkonen (Pehr Gullstén) oli muhoslainen runonlaulaja ja lukkari. Hänen jälkeläisiään ovat Paasilinnan tunnetut kirjailijaveljekset. Muhoksen Paasilinna-kokoelmaan on koottu Arto, Erno, Mauri ja  Reino Paasilinnan kirjallisuutta ja muuta veljeksiä koskevaa materiaalia.

Kokoelmaan pyritään hankkimaan kirjailijoiden koko tuotanto. Osa tuotannosta on saatu lahjoituksina, osan kirjasto on hankkinut, ja kokoelma täydentyy edelleen.

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa ja säilyttää paikallinen arkistoaines ja paikkakunnan henkinen perinne ja saattaa ne käytettäväksi sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeisiin. Kotiseutuarkisto sisältää muhoslaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoja. Arkistoon vastaanotettavan aineiston on oltava valmiiksi seulottua ja järjestettyä. Arkisto on käytettävissä kirjaston tiloissa (kotiseutuhuoneessa) arkistonmuodostajan ohjeistuksen mukaisesti.

Muhoksen kunnankirjasto
Muhostie 2
91500 Muhos

Asiakaspalvelu ja neuvonta
044 4970 409 (asiakaspalvelu)
044 4970 414 (henkilökunta)
044 4970 418 (kirjastoauto)
kirjasto@muhos.fi

Kirjastopalvelujohtaja
Anna-Elina Häkkilä
044 4970 410
anna-elina.hakkila@muhos.fi

Kirjasto somessa