Osallistava budjetointi

Osallistavan budjetoinnin toimintatapa yhdistää taloutta ja demokratiaa. Sen avulla kuntalaiset otetaan mukaan suunnittelemaan ja päättämään mihin yhteisiä verovaroja käytetään.

Muhoksen kunta ottaa osallistavan budjetoinnin käyttöön vuonna 2024. Alta löydät lisätietoa osallistuvan budjetoinnin periaatteista sekä aikataulusta.

Osallistavan budjetoinnin periaatteet

 • Idea tukee Muhoksen kuntastrategian arvoja (Yhteisöllinen, Uudistuva). Tutustu kuntastrategiaan täällä.
 • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
 • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
 • Idea tulee olla (pääsääntöisesti) toteutettavissa saman vuoden aikana.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kunta.
 • Idean voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.
 • Idea on uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
 • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan (vuonna 2024 7500 €).
 • Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.
  • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 1000 eurolla ja toiseksi tullut 8000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.
  • Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Osallistava budjetointi 2024

Päätös määrärahasta (12.12.2023)

Valtuusto myönsi vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä osallistuvalle budjetoinnille 7500 € määrärahan.

Ideahaku (1.-14.2.2024)

Jokainen muhoslainen yksityishenkilö, yhteisö, järjestö, yhdistys tai yritys voi esittää idean osallistavaan budjetointiin. Idean voi jättää:

 • sähköisesti nettilomakkeella, tai
 • paperilomakkeella Muhoksen kirjastossa, kirjastoauto Poppaloorassa, kunnanviraston asiointipisteessä (Asematie 14) tai uimahallissa (Veturitie 7) (huomioi aukioloajat).

Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen (15.2.-23.2.2024)

Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ideoiden vastaavuuden osallistavan budjetoinnin periaatteisiin, toteutuskelpoisuuden ja kustannusarvion. Kaikki toteutuskelpoiset ideat pääsevät äänestykseen.

Äänestys (11.-24.3.2024)

Kuntalaiset päättävät äänestämällä mitkä saaduista ideoista luodut ehdotukset toteutetaan. Jokainen äänestää suosikkiaan ehdotuksista.

Äänestää voi:

 • sähköisesti nettilomakkeella, tai
 • paperilomakkeella Muhoksen kirjastossa, kirjastoauto Poppaloorassa tai kunnanviraston asiointipisteessä (Asematie 14) (huomioi aukioloajat).

Äänestysajan päätyttyä sähköisen lomakkeen tuloksiin lisätään paperilla annetut äänet.

Tulosten julkistaminen (toukokuu 2024)

Äänestyksen tulos julkaistaan Muhoksen Vapussa 1.5.2024. Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.

 • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 1000 eurolla ja toiseksi tullut 8000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.
 • Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja hallintojohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Ideoiden toteutus

Osallistavan budjetoinnin ideoiden toteutukset aloitetaan heti kun mahdollista tulosten julkistamisen jälkeen. Tavoitteena on saada ideat toteutettua loppuvuoden 2024 aikana. Toteutuksista viestitään kun asiat etenevät.

Lisätiedot
Juha Pesonen
Vapaa-aikatoimenjohtaja
044 4970 403
juha.pesonen@muhos.fi