Opetussuunnitelma

Muhoksen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on luettavissa täältä

Muhoksen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kunnan opetussuunnitelman lähtökohtana ovat olleet valtakunnalliset perusopetusta koskevat päätökset kuten

 • perusopetuslaki ja -asetus
 • valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista
 • tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
 • Opetushallituksen antamat perusopetuksen perusteet

Lisäksi opetussuunnitelman laadinnassa huomioidaan kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset sekä suunnitelmat:

 • hyvinvointisuunnitelma
 • varhaiskasvatussuunnitelma
 • varhaiskasvatusstrategia
 • terveydenhuollon suunnitelmat
 • aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
 • kunnan liikuntapaikkaselvitys
 • lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
 • liikennekasvatussuunnitelma
 • hyvinvointikertomus
 • esiopetuksen opetussuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Juha Valta
044 4970 400
juha.valta@muhos.fi