Palvelut työnhakijoille

Muhoksen kunnan työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä tarjoamalla infoa, opastusta ja tukea työhön tai koulutukseen hakeutumiseen.

Muhoksen kuntalaiset voivat jatkossa suunnata työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeliin, osoitteeseen Valtatie 9.
Ole yhteydessä Vinkkeliin, puh. 044 7341 654.

Vinkkelissä saat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta urasuunnitteluun, opiskeluun, työhön, talouteen, asumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ajanvarauksella on tavoitettavissa terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, omavalmentajat sekä opinto-ohjaaja.
Vinkkeli tarjoaa tukea myös alueen työnantajille ja yrittäjille työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Vinkkeli palvelee poikkeusaikana ajanvarauksella (29.4. saakka) p. 044 7341654 klo 9–15.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Järjestämme nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mm.:

  • Työkokeilujaksoja
  • Palkkatukityöjaksoja
  • Kuntouttavaa työtoimintaa

Palkkatuettu työ

Muhoksen kunta palkkaa määrärahojensa puitteissa Te-toimiston myöntämällä palkkatuella toimialoillensa pitkään työttömänä olleita kuntalaisia.
Palkkatuetuista työpaikoista voi kysyä työnsuunnittelijalta.

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan. TE-toimisto arvioi harkinnanvaraisen palkkatuen myöntämisen kunkin työttömän tarpeen mukaan.

Työkokeilu

Työkokeilu on työnhakijan, työnantajan ja TE-toimiston tekemä sopimus työn kokeilemisesta työpaikalla. Työkokeilu lähtee työnhakijan tarpeesta. 

Työkokeilujakso järjestetään

  • ammatinvalinnan selvittämiseksi tai ammattialan vaihtamiseksi
  • ammatillisen tutkinnon puuttuessa
  • työkyvyn selvittämiseksi
  • työmarkkinoille palaamiseksi

Osapuolet eivät ole keskenään työsuhteessa eikä työnantaja maksa työkokeilijalle palkkaa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on mahdollinen, jos henkilön työ- ja toimintakyky on alentunut eikä hän voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Kuntouttavan työtoiminnan perusteena on aktivointisuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijan, kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja asiakkaan kanssa. Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömien terveydenhuolto

Terveystarkastus on maksuton. Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla: terveydenhoitaja Saija Tervo, 044 4970 282 / saija.tervo@muhos.fi.

Ohjaamo (nuoret) ja Mutteri

Matalan kynnyksen palvelut kaikille työnhakijoille. Voit tulla ilman ajanvarausta. Saat tukea työnhakuun, opintoihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Jalkaudumme työpaikoille ja olemme kaverina siellä, missä tarvitaan. Kahvitarjoilu ja rento, asiantunteva apu.

Ohjaamo ja Mutteri sijaitsevat osoitteessa Valtatie 9, Muhos.

Ajankohtaista
Vinkkelin kesäaukioloajat

Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeli 044 7341 654
Valtatie 9, 91500 Muhos

Omavalmentaja
Arja Kolu-Korhonen
044 4970 160
arja.kolu-korhonen@muhos.fi

Etsivä nuorisotyö

Työttömien terveydenhuolto
Terveydenhoitaja Saija Tervo
044 4970 282
saija.tervo@muhos.fi

Ohjaamo ja Mutteri
Valtatie 9, 91500 Muhos

Avoinna arkisin
Tavoitettavissa arkisin
klo 8.00-16.00
Palvelevat nyt etänä, käynti vain ajanvarauksella.

Ohjaamo
044 7341 654
ohjaamo.muhos@nuortenystavat.fi
Ohjaamon www-sivut

Mutteri
044 7342 078
mutteri@nuortenystavat.fi
Mutterin www-sivut