Palvelut työnhakijoille

Muhoksen kunnan työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä tarjoamalla infoa, opastusta ja tukea työhön tai koulutukseen hakeutumiseen.

Muhoksen kuntalaiset voivat suunnata työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeliin, osoitteeseen Valtatie 30. Ole yhteydessä Vinkkeliin, puh. 044 7341 654.

Vinkkelissä saat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta urasuunnitteluun, opiskeluun, työhön, talouteen, asumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ajanvarauksella on tavoitettavissa terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, omavalmentajat sekä opinto-ohjaaja. Vinkkeli tarjoaa tukea myös alueen työnantajille ja yrittäjille työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Järjestämme nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mm.:

  • Työkokeilujaksoja
  • Palkkatukityöjaksoja
  • Kuntouttavaa työtoimintaa

Palkkatuettu työ

Muhoksen kunta palkkaa määrärahojensa puitteissa TE-toimiston myöntämällä palkkatuella toimialoillensa pitkään työttömänä olleita kuntalaisia. Palkkatuetuista työpaikoista voi kysyä lisätietoa omavalmentajilta.

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan. TE-toimisto arvioi harkinnanvaraisen palkkatuen myöntämisen kunkin työttömän tarpeen mukaan.

Työkokeilu

Työkokeilu on työnhakijan, työnantajan ja TE-toimiston tekemä sopimus työn kokeilemisesta työpaikalla. Työkokeilu lähtee työnhakijan tarpeesta. 

Työkokeilujakso järjestetään

  • ammatinvalinnan selvittämiseksi tai ammattialan vaihtamiseksi
  • ammatillisen tutkinnon puuttuessa
  • työkyvyn selvittämiseksi
  • työmarkkinoille palaamiseksi

Osapuolet eivät ole keskenään työsuhteessa eikä työnantaja maksa työkokeilijalle palkkaa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on mahdollinen, jos henkilön työ- ja toimintakyky on alentunut eikä hän voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Kuntouttavan työtoiminnan osalta aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä omavalmentajan, kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja asiakkaan kanssa. Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömien terveydenhuolto

Terveystarkastus on maksuton. Varaa aika tarkastukseen terveydenhoitaja Jenni Heikkilältä p. 044 4970 230.

Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeli
Valtatie 30, 91500 Muhos

Avoinna
Ma klo 12-15
Ti klo 9-11 ja klo 12-15
Ke klo 12-15
Muina aikoina ajanvarauksella

Puhelinpäivystys
044 7341 654
Ma-pe klo 9-15

Yhteissähköposti
vinkkeli@muhos.fi

Omavalmentaja
Aino Rimpeläinen
044 4970 058
Puhelinaika ma-to klo 12-13, muina aikoina tekstiviesti
aino.rimpelainen@muhos.fi

Työllisyyskoordinaattori
Jaana Paloviita
044 4970 026
jaana.paloviita@muhos.fi

Omavalmentaja
Virpi Kukkonen
044 4970 067
virpi.kukkonen@muhos.fi

Omavalmentaja
Janne Pihkakoski
044 4970 059
Puhelinaika ma-to klo 12-13, muina aikoina tekstiviesti
janne.pihkakoski@muhos.fi

Asiantuntija,
Oulun seudun kuntakokeilu,
Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut

Sari Järvi
029 505 6099
Puhelinaika ma-pe klo 10-11, muina aikoina tekstiviesti
sari.jarvi@muhos.fi