Palvelut työnhakijoille

Muhoksen kunnan työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä tarjoamalla infoa, ohjausta ja tukea työhön tai koulutukseen hakeutumiseen sekä järjestämällä nuorille ja pitkäaikaistyöttömille:

  • Työkokeilujaksoja
  • Palkkatukityöjaksoja
  • Kuntouttavaa työtoimintaa

Palkkatuettu työ

Muhoksen kunta palkkaa määrärahojensa puitteissa Te-toimiston myöntämällä palkkatuella toimialoillensa pitkään työttömänä olleita kuntalaisia.
Palkkatuetuista työpaikoista voi kysyä työnsuunnittelijalta.

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan. TE-toimisto arvioi harkinnanvaraisen palkkatuen myöntämisen kunkin työttömän tarpeen mukaan.

Työkokeilu

Työkokeilu on työnhakijan, työnantajan ja TE-toimiston tekemä sopimus työn kokeilemisesta työpaikalla. Työkokeilu lähtee työnhakijan tarpeesta. 

Työkokeilujakso järjestetään

  • ammatinvalinnan selvittämiseksi tai ammattialan vaihtamiseksi
  • ammatillisen tutkinnon puuttuessa
  • työkyvyn selvittämiseksi
  • työmarkkinoille palaamiseksi

Osapuolet eivät ole keskenään työsuhteessa eikä työnantaja maksa työkokeilijalle palkkaa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on mahdollinen, jos henkilön työ- ja toimintakyky on alentunut eikä hän voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Kuntouttavan työtoiminnan perusteena on aktivointisuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijan, kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja asiakkaan kanssa. Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömien terveydenhuolto

Terveystarkastus on maksuton. Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla: terveydenhoitaja Saija Tervo, 044 4970 282 / saija.tervo@muhos.fi.

Ohjaamo ja Mutteri

Matalan kynnyksen palvelu kaikille työnhakijoille. Voit tulla ilman ajanvarausta. Saat tukea työnhakuun, opintoihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Jalkaudumme työpaikoille ja olemme kaverina siellä, missä tarvitaan. Kahvitarjoilu ja rento, asiantunteva apu.

Ohjaamo ja Mutteri sijaitsevat osoitteessa Valtatie 30, Muhos.

Työnsuunnittelija
Arja Kolu-Korhonen
044 4970 160
arja.kolu-korhonen@muhos.fi

Etsivä nuorisotyö

Työttömien terveydenhuolto
Terveydenhoitaja Saija Tervo
044 4970 282
saija.tervo@muhos.fi

Ohjaamo ja Mutteri
Valtatie 30
91500 Muhos

Avoinna
Ma-to klo 9.00-15.00

Ohjaamo 044 7341 654
Mutteri 044 7342 078

ohjaamo.muhos@nuortenystavat.fi
mutteri@nuortenystavat.fi

Mutterin www-sivut