Palvelut työnhakijoille

Muhoksen kunnan työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä tarjoamalla infoa, opastusta ja tukea työhön tai koulutukseen hakeutumiseen.

Muhoksen kuntalaiset voivat suunnata työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeliin, osoitteeseen Valtatie 9. Ole yhteydessä Vinkkeliin, puh. 044 7341 654.

Vinkkelissä saat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta urasuunnitteluun, opiskeluun, työhön, talouteen, asumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ajanvarauksella on tavoitettavissa terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, omavalmentajat sekä opinto-ohjaaja. Vinkkeli tarjoaa tukea myös alueen työnantajille ja yrittäjille työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Järjestämme nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mm.:

  • Työkokeilujaksoja
  • Palkkatukityöjaksoja
  • Kuntouttavaa työtoimintaa

Palkkatuettu työ

Muhoksen kunta palkkaa määrärahojensa puitteissa TE-toimiston myöntämällä palkkatuella toimialoillensa pitkään työttömänä olleita kuntalaisia.
Palkkatuetuista työpaikoista voi kysyä työnsuunnittelijalta.

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan. TE-toimisto arvioi harkinnanvaraisen palkkatuen myöntämisen kunkin työttömän tarpeen mukaan.

Työkokeilu

Työkokeilu on työnhakijan, työnantajan ja TE-toimiston tekemä sopimus työn kokeilemisesta työpaikalla. Työkokeilu lähtee työnhakijan tarpeesta. 

Työkokeilujakso järjestetään

  • ammatinvalinnan selvittämiseksi tai ammattialan vaihtamiseksi
  • ammatillisen tutkinnon puuttuessa
  • työkyvyn selvittämiseksi
  • työmarkkinoille palaamiseksi

Osapuolet eivät ole keskenään työsuhteessa eikä työnantaja maksa työkokeilijalle palkkaa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on mahdollinen, jos henkilön työ- ja toimintakyky on alentunut eikä hän voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Kuntouttavan työtoiminnan perusteena on aktivointisuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijan, kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja asiakkaan kanssa. Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömien terveydenhuolto

Terveystarkastus on maksuton. Varaa aika tarkastukseen terveydenhoitaja Elina Huuskolta p. 044 4970 282.

Alle 30-vuotiaat nuoret

Matalan kynnyksen palvelut kaikille työnhakijoille. Voit tulla ilman ajanvarausta. Saat tukea työnhakuun, opintoihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Jalkaudumme työpaikoille ja olemme kaverina siellä, missä tarvitaan. Kahvitarjoilu ja rento, asiantunteva apu.

Mutteri sijaitsee osoitteessa Valtatie 9, Muhos.

Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeli
044 7341 654
Valtatie 9, 91500 Muhos

Avoinna ma-to 12-15 ilman ajanvarausta, ma-pe 9-15 puhelinpäivystys sekä ajanvarauksella

Omavalmentaja
Hanne Ojuva
044 4970 059
hanne.ojuva@muhos.fi

Omavalmentaja,
Oulun seudun kuntakokeilu
Aino Rimpeläinen
044 4970 058
aino.rimpelainen@muhos.fi

Asiantuntija,
Oulun seudun kuntakokeilu,
Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut

Sari Järvi
029 505 6099
sari.jarvi@muhos.fi

Asiantuntija,
Oulun seudun kuntakokeilu,
Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut

Katja Vola
029 505 6544
katja.vola@muhos.fi

Mutteri
Valtatie 9, 91500 Muhos
044 7342 078
mutteri@nuortenystavat.fi

Avoinna ma-to 12-15 ilman ajanvarausta, ma-pe 9-15 puhelinpäivystys sekä ajanvarauksella

Mutterin www-sivut