Toimialat

Muhoksen kuntaorganisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tekniset palvelut.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa, ohjata, sovittaa yhteen ja valvoa kuntakonsernin toimintaa kunnanjohtajan johdolla. Konsernipalveluiden tehtäväalueeseen kuuluvat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, taloushallinto, lomituspalvelut, tietohallinto, kehittäminen, kunnan työllistäminen, palo- ja pelastustoimi, maaseututoimi sekä ympäristötoimi.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on johtaa, tuottaa ja kehittää monipuolisia hyvinvointipalveluja kuntalaisten tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden. Hyvinvointipalveluiden tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, vapaan sivistystyön koulutuspalvelut sekä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on huolehtia ja vastata kunnan lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Sosiaali- terveyspalveluihin kuuluvat sosiaalityö- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut sekä vanhuspalvelut.

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden keskeisimmät tehtävät liittyvät palvelutuotannon käytössä olevien toimitilojen toimivuuteen ja kaavoituksen sekä tonttituotannon prosessien hallintaan.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateriapalvelut vastaa kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppaneiden palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta. Ateriapalvelut valmistaa Muhoksella päivittäin noin 2.750 annosta (aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala), josta lounaiden määrä on noin 2.200 kpl. Valmistamme koulujen, päiväkotien, sairaalan, vanhusten avopalvelun, kunnan palvelukotien sekä henkilökunnan aterioiden lisäksi kunnan kokous- ja vierastarjoiluja.

Puhtauspalvelut tuottavat ylläpito- ja perussiivousta kunnan eri kohteisiin. Lisäksi tuotetaan välihuoltopalvelua kunnan terveydenhuollon yksiköissä. Osassa kunnan kohteissa puhtauspalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Puhtauspalveluiden tavoitteena on tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri tyyppisissä tiloissa sekä osaltaan ylläpitää tilojen toimivuutta ja turvallisuutta. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toiminnassa huomioidaan ekologisuus, taloudellinen elinkaariajattelu sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Konsernipalvelut
Vs. hallinto- ja talousjohtaja,
hallintopäällikkö
Rauno Piippo
044 4970 003
rauno.piippo@muhos.fi

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointijohtaja
Juha Valta
044 4970 400
juha.valta@muhos.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Merja Honkanen
044 4970 100
merja.honkanen@muhos.fi

Tekniset palvelut
Tekninen johtaja
Mikko Kari
044 4970 308
mikko.kari@muhos.fi

Ateriapalvelupäällikkö
Mari Karilainen
044 4970 035
mari.karilainen@muhos.fi